Olde Nije 2 11 Jan te Nijehove Juf, juf kom gauw daar is Pieter. Ach- ter-elkaar roffelen wel tien kinderen uit klas 4 de brede trap naar beneden. Over rompelend. Niet alleen dat, maar ook de school. Natuurlijk als de liefde van juf er is, ben ik buiten beeld en kan rustig de nostalgie die hier echt is op me in laten werken. Buiten was het al zo mooi: rode en gele stenen in een mooi patroon; de grote boogramen met brede versierde kozijnen. Pieter en ik hadden daar nog een grapje over: je kan wel zien dat de school bedoeld was voor christelijk onderwijs want er staat JC gebeeldhouwd in de kozijnen. De geur van krijt, de mooie hoge loka len, de platen aan de wand, de creatieve openingen in deuren. In deze school had ik ook les willen hebben. De school was de Willem Lodewijk School na eerst de le Gemeentelijke School te hebben geheten. Gebouwd in 1878. Zo rond 1910 kan het een C.V.O. school zijn geworden en dat is het tot 1991 gebleven. Er is in 1874 een herenhuis en een tuin voor opgeofferd. Het gebouw staat op de hoek die toen ook zo heette: hoek: Oosterstraat/Druifstreek en nabij de Hillemapijp die nu niet meer wordt genoemd. 'Mevrouw van der Week..., Jan is hier voor je.' De telefoniste roept niet, toch voel ik me helemaal welkom. Ik krijg nu in ieder geval alle aandacht. Koffie wordt aangeboden, een rondleiding en ik bekijk mooie foto's van verdwenen ornamenten zoals: het urinoir, de kapstokken en de krul van een trap. Ik ben in het kantoor van Trip advo caten en notarissen. Sinds 1996 geves tigd aan de Druifstreek. Ze bouwden een kantoor in het schoolgebouw. Overal is sprake van dubbele wanden om de buitenkant in takt te laten. Het gebouw is qua vloeroppervlak groter geworden (meer lagen), hoewel het volume kleiner werd. Het gymlokaal werd parkeerplaats. Trip gaat jammer genoeg verhuizen. Het bord in de hal blijft hangen: aanvang van de cursus 1 september en spreek uur directeur: woensdag en zaterdag van 113/4 tot 121/4. Wat zou een mooie toekomst voor het gebouw kunnen zijn? Moeten we het opofferen voor nieuwbouw? Kan het school- restant nog een verbouwing overleven? Nee volgens mij moet het gewoon in deze vorm weer een school worden. Met alle nieuwe onderwijsconcepten van tegen woordig is dit gebouw uitermate geschikt als praktijkschool voor de opleiding MBO sociale dienstverlening of HBO Maatschap pelijk werk. De multifunctionele ruimte, gymlokaal, bouwt men er maar weer bij. Willem Lodewijkschool aan de Druifstreek. Binnenstadsscholen werden aanvankelijk zonder schoolplein gebouwd, het trottoir diende als speelplein. (Foto: Leeuwarder Courant 1963)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 14