De Butterhoek, een verdwenen volksbuurt 12 Johan Frieswijk De Boterhoek vormde tot het midden van de vorige eeuw met de omringende buurt en gloppen aan de voet van de Oldehove, zoals het Sint Jobsleen, het Heer Ivostraatje en het Zalmklooster aan de toen nog smalle Groeneweg, en de Witte Kousenbuurt een dichtbevolkt labyrint van straten en steegjes. Het was een wijk die niet alleen gekenmerkt werd door armoede en soms schrijnende sociale ellen de, maar ook door saamhorigheid, buurtfeesten, fleur en gezelligheid. Vrolijke armoede, aldus de Leeuwarder Courant in een aankondiging van de reünie van oud Butterhoekers op 1 november 2003. Hoe oud is de Boterhoek eigenlijk precies? In de vroege geschiedenis van Leeuwar den was het gebied van de Boterhoek nog onbebouwd. De kaart van 1603 laat op die plaats groen en bomen zien. De grond hoorde aan de vroegere kerk van Oldehove en aan het Sint Jobsleen. De achterzijde van het Burmaniahuis was nog een tuin, maar wel bebouwd waren toen al beide kanten van het Heer Ivostraatje. De naam 'Boterhoek' ontleende de buurt aan de enkele verspreide koestallen en melkerijen die daar in de zeventiende eeuw te vinden waren. In 1645 vond de eerste bouw plaats op de grond van het Sint Jobsleen, naast het kerkhof. Daar werden 21 woningen gebouwd. De nieuwe buurt kreeg ook de naam Sint Jobsleen. Daarna werden, in de jaren na 1655, ook verderop, in de richting van de Oldehove, langs het water van de Flits, arbeiderswo ningen gebouwd. Tussen die huizen kwam een brede straat, de Opgang, die leidde naar de stadswal. Ook verderop kwam een brug over het water, zodat men vanuit de Boterhoek op het Oldehoofsterkerkhof kon komen. De westelijke hoek van de buurt kreeg de naam Brandjesklooster en de slop die van daaruit oostelijk liep, werd de Korstbijterssteeg. Hofje Gosen Achter deze buurt werd aan Jacob de Jode met zijn familie een stuk grond afgestaan, waarop een Israëlitische begraafplaats kwam, die enkele malen werd vergroot en tot 1833 werd gebruikt. Een andere, zeer nauwe opgang naar de wal ten oosten van De Boterhoek, gefotografeerd vanaf de Oldehove, circa 1925. Het pand middenhoven staat er nog: het tijdelijke onderkomen van Burgemeester en Wethouders

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 15