De krijttekeningen van Hendrik Simon Stroosma 26 Tom Sandijck In het vorige nummer van Leovardia drukten we een drietal pasteltekeningen af van H.S. Stroosma. We vroegen onze lezers of ze de geportretteerden herkenden en of ze meer konden vertellen over de maker. Wat we toen niet wisten was dat de weduwe van de heer Stroosma in Stiens woont. Begrijpelijk dat ze nogal verbaasd reageerde: zij kon immers nog van alles vertellen over haar vorig jaar plotseling overleden echtgenoot. Op een ochtend in januari kwam Tine Stroosma-van der Helm naar het Historisch Centrum om haar verhaal te vertellen. H.S. Stroosma temidden van zijn portretten van logementbewoners Hendrik Simon Stroosma werd geboren in Leeuwarden op 1 januari 1924. Zijn vader was Simon Stroosma, geboren in 1893 in Marrum. Het was een kunstzinnige familie. De Leeuwarder kunstenaar Jan Stroosma was een verre neef. De Stroosma's woonden in de Oude Doe- lesteeg op nummer 14. Vader had daar een kapperszaak en moeder dreef een winkel in herenmodes, hoeden en petten, sokop houders en bretels. Ook had vader een vergunning voor het maken van eretekens en badges voor uniformen van het leger, de politie en de marechaussee. Hendrik voerde de opdrachten uit. Al op de lagere school werd duidelijk dat Hendrik goed kon tekenen. "Hij was geen streber, anders had hij veel meer kunnen bereiken als kunstenaar. Maar na de oor log moest die generatie aanpakken en aan het werk," zegt Tine Stroosma nu. Stroos ma begon bij de Provinciale Melk Controle Dienst. Later werd hij Hoofd Personeels zaken van het Friesch Rundvee Stamboek. Daar kende men hem als een heel sociaal voelend maar ook als een bescheiden mens. Hij bleef tekenen. Na de oorlog volgde hij in de avonduren op de voorloper van de kunstacademie Vre deman de Vries lessen van Eduard Kools, de begaafde tekenleraar van de Gemeente- hbs. Er werd veel naar model getekend. De modellen waren mannen die in de kleine armenlogementen in de stad woonden. Ze ontvingen voor het poseren een bedrag van 2,50. Mevrouw Stroosma-van der Helm kent geen namen van de geportretteerden in Leovardia 12, behalve de meest link se. Ze weet nog dat hij 'de flampyp' werd genoemd, omdat hij spiritus dronk. Stroosma heeft tientallen van deze mannen getekend. Meestal alleen de kop, maar ook 'ten voeten uit'. Ook op z'n werk en tijdens vakanties tekende Stroosma. Van collega's maakte hij portretten die een cartoon-achtig karakter hadden. Ook maakte hij gratis ontwerpen voor o.a. zen dingsorganisaties die wereldwijd werden gebruikt. Alle tekeningen zijn door mevrouw Stroos ma geschonken aan het Historisch Cen trum. Ze worden daar, samen met fami liepapieren, dia's en foto's bewaard in de 'Collectie H.S. Stroosma'.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 29