Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 5 Redactie Paul Bron Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Albert Bosch Carla Duim Jacob van Essen Johan Frieswijk Albert Hoekstra Jan Menger Leendert Plaisier Piet Tuik Peter Westenbrink Thom Zomerschoe Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@Leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18 per jaar. Ledenadministratie Diaconessenpark 38, 8917 GA Leeuwarden, tel. (058) 212 23 69, e-mail ledenlevwerd@angelfire.com, Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1500 ex. Foto omslag: De Potmarge met op de achtergrond de Huizumer gasfabriek, mei 1956 (foto: Sjoerd Andringa) nummer 13 maart 2004 Leeuwarden ontfermt zich over twee Zeeuwse dorpen 1 Gelukkige jeugd in de Vegelinbuurt 5 Bart Wilkes, tweemaal slachtoffer van geweld 9 Column: Olde/Nije 2 11 De Butterhoek, een verdwenen volksbuurt 12 Arbeiders en middenstanders samen aan het dambord 16 Paleis van Justitie, een kolos op slappe bodem 19 Het Gabbemagasthuis en een testament uit 1706 24 De krijttekeningen van Hendrik Simon Stroosma 26 De Orangerie in de Prinsentuin 27 Nieuws Historisch Centrum Leeuwarden 29 Brievenbus/Mailbox 30 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in juni 2004 AedLevwerp) Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 2