De Orangerie in de Prinsentuin 27 Thora Zomerschoe De Orangerie was gebouwd in 1691 en werd later gebruikt als wijnhuis en soci ëteit. Ook zou worden gestreefd naar een uitvoering van het gebouwtje dat paste bij de stijl en het karakter van het park. Inmiddels is ook onze belangstelling voor het gebruik en de gebruikers van het oor spronkelijke gebouw in zijn functie van respectievelijk orangerie, wijnhuis en sociëteit alleen maar toegenomen. Dat de Orangerie gedurende een zekere periode, na een grondige verbouwing in 1808, de functie van sociëteit vervulde, was al uit de archieven bekend. Wie daar gebruik van maakte was echter tot voor kort voor ons nog een open vraag. Hier en daar werd alleen van 'gegoede burgerij' gesproken. Recentelijk is daar nu meer zicht op gekomen. Vrijmetselaars In het in 1982 uitgegeven herdenkings nummer van Thot, het tijdschrift voor vrijmetselaars dat geheel gewijd was aan het 200-jarig bestaan van de Loge De Friesche Trouw te Leeuwarden, troffen we de volgende passage van de hand van D.D. Osinga Naast een drietal originele 18-eeuwse maconnieke degens kan nog een aantal maconnieke flessen of 'kruitvaten' worden genoemd. Zij zijn driehoekig van vorm met op de schouder van de fles een ronde stem peling in glas, die een getande rand heeft en die passer en winkelhaak omcirkelt en waartussen een troffel is geplaatst, het 'logo'. Deze flessen werden jaren geleden uit de vijver van de Prinsentuin opgevist. Dit park aan de noordelijke stadswal, aangelegd in 1650 door Willem Frederik van Nassau, had een orangerie die in 1795 sociëteit werd en in 1823 zomerhuis. Onderdeel van het gemeentelijk plan voor herinrichting van de Prinsentuin uit 2002 was de bouw van een nieuwe service-unit bij de passantenhaven in combi natie met een klein kantoor voor de havenmeester. Uitgangspunt was om deze voorziening te plaatsen op de plek waar tot 1883 de Orangerie stond. Vondsten uit de Prinsentuin (Foto's: Thom Zomerschoe)

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 30