Brievenbus/mailbox30 30 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Opa Simon Feddeina (1864-1954) en Ytje Feddeina (1893-1967) in 1948 Het Vliet blijft ons bezighouden Henk Beers schrijft op pagina 7 van Leovardia 12, november 2003, dat Ger- lof Beers in 1848 trouwt met Johanna Schotman. Na het vroege overlijden van Gerlof op 22 januari 1852, hij was toen 24 of 25 jaar, trouwt Johanna voor de twee de keer op 15 mei 1853 en wel met Sierk Goedemoed. Sierk was op 10 december 1833 geboren; bij zijn huwelijk geeft hij aan eveneens bezemmaker te zijn. Naast de twee kinderen Beers heeft Johanna nog acht kinderen Goedemoed gekregen, van wie de jongste dochter Josina Johanna mijn grootmoeder was. Zij trouwde op 14 mei 1890 met Simon Feddema, mijn opa. Hij was lange jaren slager op het adres Noordvliet 203, het pand op de hoek van de Jacob Binckesstraat. Opa kocht het pand in 1909 voor ruim 3800 gulden. Later was in de winkel een filiaal gevestigd van de brood-, koek- en banketbakkerij Van der Berg van de Voorstreek. Het filiaal werd gedreven door lede, de tweede dochter van opa, die al jong weduwe was. Ik denk dat veel (oud)Vlietsters het winkeltje van tante lede, waar je ook voor een cent Noordvliet 203, waarin de slagerij van Simon Feddema was gevestigd (Foto's: collectie S. de Vries) snoepjes kon kopen, goed gekend hebben. En dat zij ook de nodige herinneringen hebben aan zowel tante lede als aan opa, Simon Feddema. Opa heeft tot aan zijn dood in 1954 op het Vliet gewoond. Tante is in 1967 overleden, zij was toen 73 jaar. Beers vraagt in hetzelfde artikel naar namen van de vele stegen en steeg jes. Naar aanleiding daarvan kan ik de volgende anekdote vertellen. Bij de ingang van enkele stegen hingen bordjes met de aanduiding 'tot en met' en dan volgde een huisnummer. Gemakkelijk voor bijvoor beeld de postbode. Schoolkinderen lazen het als volgt: zij woont in de totenmet- steeg. Zij hadden de bedoeling niet goed begrepen. Sierk de Vries, Beetsterzwaag Steegjes aan het Vliet Het Vliet is waarschijnlijk een van de meest beschreven wijken van onze stad en terecht, want waar vond je zoveel bedrijvigheid en wat hadden de bewoners in het verleden een tegenwerking van het stadsbestuur. Het artikeltje van Henk Beers in Leovardia nummer 12 voegt daar weer iets waardevols aan toe. Ik ben blij hem dan ook te kunnen helpen aan de namen van enkele stegen, die in zijn kennis nog ontbraken. Overigens bestaat er naast het door hem geraadpleegde straatnamenboek van W. Dolk een web site van het HCL, samenstelling dezelfde W. Dolk, die ik bij onderstaand overzicht heb gebruikt. Daar komen ze, inclusief de reeds door Beers genoemde: Het Noordvliet De Weerklank kon men bereiken via de Doorgaande Steeg en de Langesteeg. Bij de Witte Brug lagen de Ketelaarssteeg en de Prinsesteeg. Er volgen dan veelnu naam loze stegen, waaronder de Michielsteeg, de Lange Ribsteeg, de Zeilmakerssteeg, de Bezemmakerssteeg en het Mugge- steegje. De Lijnbaan kreeg later de naam Cambuurstraat. De Weg naar Cambuur, die in 1924 weer werd benummerd, en de Molenbuurt, benummerd in 1939, zijn nu verdwenen. Vlak ten oosten hiervan ligt het in 1908 gedempte Oranjewaltje. In 1729 heeft de kapitein van 's Princen binnenjacht een scheepstimmerhuys op 't Vliet, in de Opgang naar Cammingaburg. In 1770 is de kapitein van 't binnenjagt van Zijne Hoogheid de heere Prince van Orange en Nassau eigenaar van een scheepstimmerhuis, de Oranjewerf genaamd, op de noordkant van het Vliet. In 1783 is er bewoning bij de Prinsehelling op 't Vliet; mogelijk stonden hier de wonin kjes, die in 1749 werden aangeduid als Bij de Helling. Hier onmiddellijk achter, in de hoek, welke de dijk naar Cambuur met het Vliet maakte, lagen Dijkshoek (ook wel Duivelshoek genoemd) en Ach ter Dijkshoek dat alleen via een steegje tussen de Dijkhoekskamers bereikbaar was. Weer daarnaast kwam het Tigchel- werk (later Tichelstraat). Even verder begon Noordvliet Slot, een nu alleen nog officieus gebruikte aanduiding. Na de hui dige rondweg vonden we de Lange Negen, richting Schilkampen. Ten zuiden van de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 33