Leeuwarden ontfermt zich over twee Zeeuwse dorpen 1 Leendert Plaisier Inde nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 joeg een zware noord wester storm over het land. Het Noordzeewater werd, in ongelukkige samenloop met springtij, gevaarlijk opgestuwd. Talloze dijken bleken niet tegen de kracht van het water bestand en begaven het. Met name Zeeland werd zwaar getroffen. Onmiddellijk nadat de ramp zich de volgende ochtend in volle omvang begon af te tekenen startte de hulpverlening. Ook in Leeuwarden. Leeuwardens burgemeester Van der Meu- len onderneemt direct actie, 's Middags al rijden geluidswagens door de straten om de bevolking op te roepen goederen, meu bilair en kleding af te staan. Op drie pun ten in de stad kan men zijn spullen kwijt: Garage De Zeeuw in de Leeuwerikstraat, het WH-gebouw in de Carel van Mander- straat en in de manege aan de Arendstuin. Aan de oproep wordt massaal gehoor gege ven; de goederen stromen in dusdanige hoeveelheden binnen dat in de nacht van zondag op maandag al twaalf volgeladen vrachtwagens vertrekken richting het Ahoy- complex in Rotterdam, waar een voorlopig centraal verzamelpunt is ingericht. In een van de wagens wordt van gemeentewege een lichtaggregaat meegestuurd. Maandag blijven de hulpgoederen onverminderd binnenkomen en 's nachts kunnen weer vijf vrachtwagens op pad. Direct richting Zeeland ditmaal waar ze via Antwerpen en Gent tenslotte aanko men. Dinsdags gaan drie bestelwagens met levensmiddelen op weg en woensdag en donderdag weer volle vrachtwagens. Dan zet men een beetje de rem er op. De aanvoer van hulpgoederen in en bij de noodgebieden is zo groot dat men er daar langzamerhand in om begint te komen. Eind februari wordt de inzameling voor lopig gestaakt. Wat nog bruikbaar is gaat naar de centrale intendance van het Rode Kruis in Den Haag. De rest is afval. Een grossier in lompen en oude metalen heeft er nog 272,21 voor over. Collectes met muzikale begeleiding Maandag 2 februari stelt Van der Meulen, Het tellen van de opbrengsten van collectes in de Beurs (Foto: Leeuwarder Courant) op instructie van de Commissaris van de Koningin, een lokaal rampencomité in. Het comité bestaat uit 37 leden en komt onder voorzitterschap van Van der Meu len zelf. Gemeentesecretaris T. Bakker is secretaris en bankier J.M. Kingma pen ningmeester. Opvallend is dat maar liefst 13 van de 37 leden dominee of pastoor zijn. De eerste vergadering is vrijdag 6 februari en er wordt een werkgroep in het leven geroepen die de activiteiten gaat leiden. Ook deze groep komt onder lei ding van de burgemeester met Bakker als secretaris. Verder bestaat het groepje uit de dames C. de Bloeme-Mees en A.M.C. Mulder-Müller en de heren J.G. Wolbers en Ds. P.J. van Veen. Gezegd moet wor den dat Van der Meulen de zaak voort varend aanpakt. Op dezelfde maandag de tweede februari laat hij een bericht uit gaan naar alle inwoners van Leeuwarden met de mededeling dat de volgende dag 's avonds een grote huis-aan-huis collecte zal worden gehouden. 'Wij wekken voorts een ieder op om zijn inkomsten over ten minste een uur af te zonderen schrijft hij. Het wordt een opvallende vertoning want acht muziekkorpsen begeleiden de collectanten her en der in de stad. Dat valt niet bij iedereen in goede aarde; er komen boze telefoontjes en brieven bij de gemeente binnen en dito ingezonden stuk ken verschijnen in de krant. In delen van het land heerst diepe ellende en wij gaan met muziekkorpsen de straat op? Schan de! is de algemene teneur van de reacties. Van der Meulen reageert er niet op. Niet minder ernstig is de ontstemming van de lokale afdeling van het Rode Kruis dat graag zowel de inzameling van hulp goederen als de geldcollecte ter hand had genomen. Wij hebben er ervaring mee en er de mensen voor, zo houdt men de burgemeester voor. De handelwijze heeft '...de gevoelens van het overgrote deel van onze 7000 leden ernstig geschokt', staat letterlijk in de op 4 februari gedateerde brief. Dit trekt de burgmeester zich ken nelijk wel aan en op vrijdag 6 februari heeft hij een gesprek met de voorzitster van het lokale Rode Kruis. Het is alle maal ongetwijfeld op z'n pootjes terecht gekomen want zij, mevrouw De Bloeme, krijgt een plaatsje in het werkcomité. De collecte is overigens een verrassend suc ces; in de raadsvergadering van 11 febru ari kan Van der Meulen meedelen dat er 325.745 is opgehaald. Medio maart blijkt dat bedrag zelfs te zijn gegroeid tot ruim een half miljoen gulden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 3