VREESELUK DRAMA, voorgevallen te Leeuwarden. Komt vrienden blyft eens bij mij staan, En wilt mij eens aanhooren, Van een persoon, hij werkte op de fabriek, En schreef zich Appeldoorn. Die had verkeering aan 't Kanaal, Bezocht dat meisje menigmaal. Maar liefde is, dat weet een ieder wel, (bis.) Op deze aarde het meest gevaarlijk spel. Donderdagavond om tien uur, Had hij met zyn lief geloopen, Zij was al naar de stad geweest, Om daar iets in te koopen. Hy bracht daarna het meisje thuis En hij ook zelf zou naar zijn huis. Maar liefde is, enz. Hij was by zijn meisje weggegaan. Vierhonderd meter loopen, Trof daar een ander meisje aan, "Wou liefde met haar aanknoopen, Maar zy gaf hem een weigerend woord, Toen dacht de jongeling aan moord. Want liefde is, enz. Het meisje, dat den jongeling kon, Die wou niets van hem weten, Omdat zij wist, dat deze jongeling Reeds eenmaal had gezeten. En daarom schonk zy hem geen hand, Dat was voor haar te groote schand. De jalousie die kwam toen in zyn hart, (bis.) Hij leed verschrikkelijke liefdesmart. Hy greep een mes al uit zijn zak, 't Is niet om aan te hooren, Sneed 't meisje daarmee aan de hals, Al wou hij haar vei moorden. Daarop hoort hy misschien gerucht, En ging toen dadelyk op de vlucht. Hij is nog jong, daarbij nog vlug ter been, (bis.) En nam de richting naar het Heerenveen. Het meisje is nog opgestaan, Kon pas haar dienst bereiken, En toen men vroeg wie het had gedaan. Kon men haar niet begrijpen. Men haalde dokter en agent, Die waren dadelijk present. De heele nacht werd er gesurveilleerd, (bis.) Maar de snoodaard die had hem al gesmeerd. In Zwolle daar trof men hem aan, Men ging hem arresteeren, Kaar L. daar moest hij weer heen, Daar moest hij voor de heeren. Nu zit hij zeker achter slot. Wie weet hoe lang, ja dat weet God, Hy voor deze daad zal moeten boeten, (bis.) Tot straf voor deze ernstige gruweldaad. K. ZWERVER. 't Kleine Krantsje van december 1978 beschrijft de aanslag op Akke Kobus, die werd gepleegd in december 1905 op de Kanaalweg ter hoogte van de huidige afslag naar winkelcentrum De Centrale. Appeldoorn werd veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Dit druk werkje is onlangs aan het HCL geschonken door H. Romkema te Leeu warden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 40