Ter herinnering aan de adoptie KERKWERVE - LEEUWARDEN 4 i 7 ïerWcve. la e, wtibovatr, I *Sn 7>lh' -'-■ J Onthulling door burgemeester Francke van Kerkwerve van de gedenksteen (Foto: Leeuwarder Courant) gedeclareerd worden. Gaandeweg 1954 beginnen de Leeuwarder activiteiten te verminderen. Kerkwerve is weer droog en de herbouw is in volle gang. Leeuwarden draagt nog ruim 3.300 bij aan de funde ring van het nieuwe verenigingsgebouw in Kerkwerve en de vrouwenvereniging Tot Opbouw, die zich vooral in de eerste maanden erg had ingezet bij de hulpac ties, schenkt Kerkwerve 75 voor het planten van nieuwe bomen. Voor de bibli otheek in het nieuwe verenigingsgebouw stuurt Leeuwarden een paar kisten met boeken en gebundelde tijdschriften. Doe ook maar een gedenksteen Begin 1956 blijkt het Rampencomité nog over ruim 11.000 te beschikken. Na overleg met Kerkwerve besluit men het te besteden voor de aanleg van een sport veld. Als dat in 1957 gereed is, blijkt er weer bijna 4.000 in kas te zijn. B W van Kerkwerve vragen of dat geld mis schien gebruikt kan worden voor de bouw van kleedlokalen bij het sportterrein. Het comité vindt het prima en begin 1958 staan de gebouwen er. Dan ook wordt dui delijk dat men begint te denken aan het langzamerhand afronden van de adoptie. Kerkwerve stuurt een brief waarin een deputatie uit Leeuwarden wordt uitgeno digd het sportveld en de kleedlokalen offi cieel te openen en bij die gelegenheid een gedenksteentje te onthullen. Het vinden van een datum kost enige moeite maar op 18 oktober 1958 is een groep Leeuwarders te gast in Kerkwerve. Burgemeester Van der Meulen knipt bij de ingang van het sportterrein een lint door, opent de kleed gebouwen met een eresleutel en onthult het gedenksteentje. Ondertussen heeft Kerkwerve laten weten Leeuwarden een Oorkonde ter herinnering aan de adoptie van Kerkwerve door Leeuwarden, afgebeeld in de Schouwse Koerier van 1 augusus 1982 passende dankbetuiging te willen aanbie den. Gedacht wordt aan een luidklokje of een beeldhouwwerkje of een gebrandschil derd raam. In Leeuwarden zit Gemeente werken er wat mee in z'n maag. Men kan eigenlijk voor geen van de drie aanbiedin gen een geschikte plaats vinden en men doet een tegenvoorstel: doe ook maar een gedenksteen, te plaatsen in de noordwest muur van het stadhuis. Kerkwerve stemt in en de opdracht gaat naar de Leeuwar der kunstenaar Chris Fokma. De steen wordt geheel betaald door de inwoners van Kerkwerve: de gemeente zelf is finan cieel niet in staat iets bij te dragen. Op vrijdag 20 februari 1959 is een negen personen tellende groep onder leiding van burgemeester Francke uit Kerkwerve te gast in Leeuwarden. Na de ontvangst en de lunch volgt een stadswandeling en om half vier onthult Francke de mozaïek gedenksteen. Men dineert in hotel De Nieuwe Doelen en bezoekt 's avonds een concert van het Fries Orkest in de Har monie. Na overnachting in Amicitia volgt nog een rondrit door de stad en vroeg in de middag stappen de Kerkwervers op de trein.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 7