Gelukkige jeugd in de Vegelinbuurt 5 Paul Bron Wie in historische publicaties op zoek gaat naar informatie over de Vegelinbuurt, zal snel worden teleurgesteld. De buurt heeft weinigen kunnen inspireren hierover te schrijven. Laat ik de aftrap maar eens geven, misschien volgen er meer. Sinds jaren had ik niet rond gewandeld in de buurt waar ik mijn jeugd doorbracht. Voordat de slopershamer zijn werk zou hebben gedaan, wilde ik nog éénmaal de gelukkige tijd in de Vegelinbuurt in mijn gedachten oproepen. De rondwande ling in het afgelopen najaar werd er één vervuld met weemoed en met pijn in het hart aanschouwde ik wat er in de loop der jaren met mijn mooie buurt is gebeurd. Met de huizen verdween niet de herinnering. Reden om na de sloop en voordat de nieuwbouw gereed is een beeld te schetsen van de buurt in de eerste jaren na de oorlog. Woonhuis van de familie Bron in de Vegelinstraat 35 (rechts), teruggezien in 1993 (foto: Jan Munnik) Toen mijn ouders in 1946 het tweede huis in de Vegelinstraat gerekend vanaf de Spoorstraat konden huren van graan handelaar J.Y. Feenstra van de Ooster- grachtswal, verhuisden we van het wes ten van de stad naar het oosten. Voor mij, kleuter van vier jaar, ging er een nieuwe wereld open: een groot huis uit 1918 met een bad en een echte w.c. in plaats van lampetkan en buitenplee met ton. De verhuizing met de paardenwagen staat nog steeds op mijn netvlies gebrand. Ik weet niet of de hele inboedel in één rit overgebracht kon worden, maar ik mocht mee op de bok. De grootste overgang voor mij was de wisseling van kleuterschool. Tijdens de oorlog begon ik in het wachtlo- kaaltje van de spoorwegen bij de overweg aan de Harlingerstraatweg. Nadat onder schooltijd alle ruiten sprongen tijdens een bombardement op het nabijgelegen vliegveld werd het daar te gevaarlijk en verhuisden we naar een zaaltje in de Peli- kaankerk. Maar na de verhuizing ging ik naar een echte kleuterschool. Onze wijk had geen kleuteronderwijs en dus moesten alle kin deren twee-aan-twee aan een lang touw met de rijtjes-juf naar de Tuinen, waar we via een steeg de gemeentelijke kleu terschool nummer zes bereikten. Een foto, genomen in 1946 herinnert daaraan. Ik herken nog een tiental kinderen uit onze buurt van toen. Verder weet ik niet veel meer van mijn kleuterschooljaren. Sjotten op het Zaailand Als kleuter is je actieradius niet zo groot; de mijne werd begrensd door het blok Spoorstraat, Ypeijstraat, Achter de Hoven en 6e Vegelindwarsstraat. Favoriete spel letjes waren in de zomer voetballen, kolkje wisselen, overstekertje, verstoppertje, verbijerke, beeldenkoopman, landje-pik, bok-bok en natuurlijk de seizoenspelen tentjebouwen, toppen, hinkelen, hoepelen met een fïetsvelg en knikkeren, 's Winters konden we sneeuwpoppen maken, schaat sen op de spoorsloot en sneeuwhutten bouwen op het braakliggend stukje grond in onze straat langs de muur van de kas sen van kweker/bloemist Wiemers.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 8