Gravure gemaakt bij de dood van Ernst Casinür. Links onder ligt de stervende stadhouder. Op de achtergrond de stad Roermond. In het randschrift rond het portret staat het devies van de stad houder: Constant Leeuwarden voor hij met grote statie in de Jacobijnerkerk wordt bijgezet. Hendrik Casimir en Willem Frederik zijn dan nog maar twintig en achttien jaar oud. Hendrik volgt zijn vader op als stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. De dood van graaf Ernst is een keerpunt in het leven van Sophia. Vanaf dat moment zien we haar als een actief handelend personage optreden en niet langer alleen maar in haar rol van echtgenote of als adellijke dame, bezig met haar vorstelijke netwerk. Ernst heeft haar in zijn testament persoonlijk opgedragen om de belangen van het huis Nassau-Dietz voortaan te behartigen, een blijk van groot vertrouwen. Doortastend Sophia vertrekt met haar hofhouding naar haar weduwgoed, het zwaar door de Dertigjarige oorlog getroffen Nassau-Diez aan de Lahn, waar ze in het oude slot gaat wonen. Aanvankelijk is ze alleen regentes, maar in 1634 geeft haar oudste zoon haar de regering ook daadwerkelijk in 11 handen vanwege haar doortastende optre den. Het graafschap bestaat uit een gebied met 23 dorpen en is letterlijk kaalgeplukt door Zweedse rondtrekkende en ingekwar tierde legers. In verschillende opzichten is het een achtergebleven gebied: er komen zelfs heksenvervolgingen voor. Haar jongste zoon, Willem, staat zijn moeder in het begin bij in haar pogingen om de rust te herstellen en schadevergoe ding te krijgen voor de plunderingen die het land geleden heeft. Maar de gevolgen van de voortdurende oorlog blijven Diez teisteren, wat Sophia ook onderneemt om de rust en de welvaart in het gebied te herstellen. Als Willem met zijn soldaten in 1635 Spaanse troepen achtervolgt die vee geroofd hebben, wordt hij in de bossen door de Spanjaarden gevangen genomen en pas na betaling van losgeld weer vrij gelaten. Diez wordt voortdurend aan alle kanten belaagd. Sophia schrijft dat ze zich voelt als 'een oude beer die om zich heen moet bijten en dan nog niet veel kan uitrich ten'. Haar familie vindt de situatie der mate gevaarlijk dat ze erop aan dringt om het graafschap te verlaten. Maar Sophia houdt stand, ook als ze een aanbod van de Franse koning krijgt om met de sterk uitgedunde bevolking van Diez naar een rustige landstreek in Frankrijk te ver huizen. Ze beseft ook dat het in deze omstandigheden onmogelijk is om inkom sten van haar bevolking te genereren en ze scheldt de heffingen een aantal keren kwijt. Gelukkig heeft ze een pensioen van de Staten-Generaal en de Staten van Friesland gekregen na de dood van Ernst. Graaf Hendrik organiseert bovendien een collecte voor de noodlijdende bevolking van Diez. Het vertrek van de begrafenisstoet van Ernst Casimir vanuit het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden, 13 januari 1633

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 14