De Fazzi's, Italiaanse beeldenmakers 14 Jacopo Fazzi en Corien Rattink In januari 1878 vestigde Jacopo Giusto Fazzi zich op het Schavernek, nummer G 12. Hij begon daar de eerste beeldengieterij in Friesland. Jacopo behoorde tot een uitgebreide groep Italianen die in de negentiende eeuw hun geluk elders zochten. Zij waren vooral ijsbereiders en beeldenmakers. Italiaanse kolonie In Leeuwarden woonde een kleine Ita liaanse kolonie. Als padrone trad Carlo Zanoli op, die uit het Italiaanse deel van Zwitserland kwam, uit Gordevio. De kleinzoon van Jacopo Fazzi, ook Jacopo (en mede-auteur van dit stuk), heeft Zanoli één keer ontmoet. Hij her innert zich hem als een indrukwek kende figuur met een lange witte baard. De Leeuwarder Italianen en Zwitsers- Italianen ontmoetten elkaar in het huis van Zanoli in de Sint Jacobsstraat op de hoek van het Auckamastraatje. Er werd wat wijn gedronken, gekaart en onge twijfeld herinneringen aan het geboorte land opgehaald. Uit een brief van Zanoli blijkt zijn betrokkenheid bij zijn Itali aanse vrienden. Hij schrijft dat hij Jaco po Fazzi, die na een lange reis uit Italië terugkeerde op 11 maart 1898 's avonds om half elf op het station van Leeuwar den heeft verwelkomd. De Italianen waren terazzowerkers; er ligt nog een mooi stoepje in de Kleine Hoogstraat; de granieten vloeren in de Julianaschool aan de Tweebaksmarkt zijn gelegd door Zanoli. De Zwitsers-Italianen waren voor al schoorsteenvegers en metselaars van schoorstenen. Naast Fazzi waren rond 1870 bekende namen in Leeuwarden: Begnudini, Gaudenzio, Filipponi, Laloli. Een tweede ontmoetingsplaats voor de Italianen was de Dominicuskerk in de Speelmansstraat, waar zij de mis bij woonden. Gipsen varkentjes In 1919 overleed Jacopo Giusto Fazzi. Zijn zonen Amato en Gregorio (1882-1962) zetten het bedrijf voort. Jacopo Fazzi werd in 1844 geboren in Cune, een dorpje in Toscane in de buurt van Lucca. Na het tweede huwelijk van zijn vader vertrok hij uit zijn geboorte dorp. Hij zwierf jaren door Europa en kwam uiteindelijk in Emden terecht. Daar ontmoette hij Geeske Janssen. Jacopo en Geeske trouwden en vestig den zich in Leeuwarden. Zij kregen vijf kinderen: Teresia Maria Natalina, Hele na, Maria Natalina, Amato en Giusto Gregorio. Het bedrijf op het Schavernek liep goed; er werden tuinbeelden gemaakt voor de welgestelden en voor de mensen met een wat kleinere beurs kamerbeelden. Onderwerpen waren bijvoorbeeld Vaders maaltijd of Moedervreugde. Fazzi kreeg ook opdrachten voor openbare gebouwen. De beeldjes op de muziektent in de Prinsentuin komen uit zijn atelier. Geeske vulde het gezinsinkomen aan met de verkoop van ijs, dat zij zelf maakte. Zijn hele leven bleef Jacopo Fazzi een Italiaan. Hij sprak uitsluitend Italiaans; zijn kinderen gaf hij Italiaanse namen. Ondanks zijn drukke werkzaamheden reisde hij twee keer naar zijn geboorte plaats; met de stoomtrein naar Borgo en vandaar nog vier uur te voet naar Cune. Het gezin Fazzi, rond 1900. Van links naar rechts: Amato, Helena, moeder Geeske, Nathalina, Gregorio, vader Jacopo, Teresia

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 17