15 De afzet van beelden liep terug, vooral bij het uitbreken van de oorlog in 1940. De Fazzi's combineerden nu het beel denmaken met een stucadoorsbedrijf, dat gevestigd was in de Harlingerstraat. Gregorio was inmiddels getrouwd met Sijbrigje de Boer. Zij kregen zes kinderen; hun zoon Jacopo Fazzi werd geboren in 1928. Gregorio sprak nog wel Italiaans, maar zijn kinderen niet meer. De kleine Jacopo ging op zondagochtend met zijn vader naar de Sint Jacobsstraat, naar 'de familie'. In de oorlog had voor de Fazzi's een dramatische gebeurtenis plaats. Op straat kon men geen hand voor ogen zien als gevolg van het bevel tot verduistering. Amato is daardoor misleid en in het water van De Tuinen verdronken. Voor Grego rio werd de combinatie stucadoren en beelden maken te zwaar. Hij besloot zich weer geheel toe te leggen op de beelden. De vraag bloeide weer op. Slagers waren goede afnemers, zij bestelden vooral gip sen varkentjes voor hun etalages. Zoon Jacopo bracht beelden, waaronder her tenkopjes, naar galanteriewinkels in de omliggende dorpen. Inmiddels was het pand op het Schavernek verkocht. Er werd gewerkt vanuit een pakhuis op het Oldehoofsterkerkhof. In 1950 werd het onbewoonbaar verklaard en afgebro ken. Aan een bloeiend, typisch Italiaans bedrijf was een einde gekomen. Tot gro te spijt van Jacopo zijn alle gietvormen vernietigd. Jacopo is Fries, maar koestert tegelij kertijd zijn Italiaanse afkomst. Hij heeft een uitgebreid archief over de geschie denis van zijn familie. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben Italiaanse namen. Hij voelt zich thuis in Cune, de geboor teplaats van zijn grootvader, waar diens geboortehuis nog staat; op de begraaf plaats van het plaatsje is Fazzi een veel voorkomende naam. Tuinbeeld gemaakt door J.G. Fazzi De winkel van Jacopo en Geeske Fazzi aan het Klein Schavernek omstreeks 1914. De etalage staat vol gipsen beelden Sint Jacobsstraat 33, hoek Auckamastraatje in 1906. Op het aanplakbiljet achter het raam staat: 'Wegens verplaatsing der zaak in de maand juni naar St. Jacobsstraat 28, Groote Opruiming met 15% korting'. Boven de voor deur valt met enige moeite te lezen: 'Gaudenzio en Begnudini, Zwitsersche schoorsteenvegers en rookverdrijvers'. Gaudenzio vertrok janu ari 1900 weer naar Bignasco in Zwitserland. Later werd het bedrijf voortgezet door Carlo Zanoli, geboren in Gordevio. Hij woonde vanaf 1898 als leerling-schoorsteenveger in de Sint Jacobsstraat. Zanoli vertrok in 1904 naar Gor devio, maar keerde in 1913 terug naar de Sint Jacobsstraat ■■■rlr

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 18