Bioscoop Metropole ging in vlammen op 16 Aldert Toornstra Het was half twee in de nacht van 12 november 1913 toen Cornelis Nienhuis, uitbater van Hotel Metropole en exploitant van de gelijknamige bioscoop, wak ker werd doordat hij meende iets te horen vallen. Tot zijn schrik ontdekte hij al snel dat er rook uit de grote bovenzaal kwam. Onmiddellijk wekte hij zijn vrouw en de drie kinderen die in de nog haastig aangeschoten kledingstukken ijlings de woning ontvluchtten. De gealarmeerde politie en brandweer waren spoedig ter plaatse en het vuur, dat achter in de bovenzaal woedde, werd met vier slangen bestreden. Toen rond half vier alles was afgelopen bleek zowel het net nieuw ingerichte toneel als het projectiedoek volledig ver nield te zijn. De filmprojector die in een brandvrije ruimte was ingebouwd, had alleen waterschade opgelopen. Het hele gebouw van Hotel Metropole bood met de vele gebroken ruiten een trieste aanblik. Nieuwsgierige Leeuwarders, de stad was de laatste tijd zelden door brand getrof fen, zagen hoe in de gelagkamer het water droefgeestig neer sijpelde op de reeds doordrenkte biljarten. Hotel Centraal Oorspronkelijk bevond zich op het adres Zaailand F80 een gewoon, enigszins onooglijk woonhuis dat bekend stond als 'De tien kamers' en zowel boven als onder aan verschillende gezinnen en alleen staanden werd verhuurd. Toen op 12 mei 1893 de nieuwe eigenaar Jan de Jong er met echtgenote en drie kinderen zijn intrek nam, stond er intussen een fraai en statig herenhuis dat, met zijn in neo- renaissance stijl opgetrokken gevel, als hotel was ingericht. Het pand was flink diep en de benedenlokalen bevatten, vol gens een advertentie van 3 juni, zowel een gelagkamer als biljart- en restauratieza len die door 'wit gasgloei licht' helder wer den verlicht. Grote spiegels die zich achter in de gelagkamer met zijn grote leestafel bevonden vergrootten nog het ruimtelijke effekt. De overige wanden waren met kurkschors bedekt. Daar tussen waren weer allerlei planten en vogels geplaatst, Zaailand F 80, vanaf 1893 bekend als Hotel Centraal, later Metropole zodat het geheel een aangename aanblik bood. In deze gezellige entourage werd al vanaf zestig cent een voortreffelijk diner geserveerd, dat eventueel bij abonne ment ook aan huis kon worden bezorgd. Een trap voerde naar de ruime bovenzaal waar zich een toneel bevond en ongeveer vierhonderd personen aan de tafeltjes een plaatsje konden vinden. In een twintigtal nette logeerkamers op de bovenste verdie ping konden eventuele gasten aangenaam overnachten. Dit Hotel Centraal zou naar omvang en mogelijkheden een geduchte concurrent kunnen worden van andere horecagelegenheden in de stad. Aan de eigenaar de taak om de exploitatie van het geheel lonend te maken, waarbij natuur lijk het gebruik van de grote toneelzaal een belangrijke faktor was. Grand Spectacle Varié Al bij de eerste julikermis in 1893 bleek het specialiteitengezelschap onder direc tie van Vleugels, dat in de toneelzaal van het nieuwe Hotel Centraal optrad, een echte publieksstrekker. Het afwisse lende en boeiende programma deed niet onder voor wat in zalen als Amicitia en Van der Wielen werd getoond. De toeloop was elke avond groot, maar wie de drukte van de bovenzaal even wilde ontvluchten kon zich tijdens de pauzes uitstekend verpozen in de gezellige gelagkamer. Daar konden, naast de diverse drank jes die ook boven werden uitgeserveerd, de bezoekers bovendien genieten van een lichte maaltijd of belegde broodjes. Zo zorgden de aktiviteiten in de toneel zaal tevens voor een hogere omzet in het cafe- en restauratiegedeelte. In de jaren die volgden konden de ker- misvierders er steeds een 'uitgelezen' artiestengezelschap aantreffen onder directie van Vleugels, Soesman, Sino of Nieuwenhuyzen. Tijdens de kermis van 1905 kwam ook het gezelschap Carels uit Amsterdam voor de eerste keer naar

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 19