Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 5 Redactie Paul Bron Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Machiel Jurjen de Boer Jacob van Essen Rients Faber Jacopo Fazzi Jelma Knol Walter Kromhout Kees Siccama Aldert Toornstra Peter Westenbrink Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@Leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18 per jaar. Ledenadministratie Diaconessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tel. (058) 212 63 29, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1600 ex. Foto omslag: Start 3e Elfstedentocht te water bij de Prinsentuin op 24 juli 1950 (Foto: Leeuwarder Courant) nummer 14 juni 2004 Wasserij Rapenburg maakte plaats voor bungalows 1 Een kerkvoogd en een koekverkoopster 5 Sophia Hedwig, de vergeten stammoeder van het huis Oranje-Nassau 7 De Fazzi's, Italiaanse beeldenmakers 14 Bioscoop Metropole ging in vlammen op 16 De trouwe tuinman van Villa Vaartzicht 20 Bodders aan de Bleeklaan 24 Het Leids studentengezelschap Leovardia 27 Een goede Duitser met heimwee 29 Nieuws Historisch Centrum Leeuwarden 32 Brievenbus/Mailbox 33 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in november 2004 AedLevwerp Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 2