I ZAAILAND SO, LEEUWARDEN. WOENSDAG 5 NOVEMBER W 1870-71 -9Q if 0 iushike nou 7. Hel Vaandel ran bet tljte- Overgave van Sedan, LcovxVï "We hebben met genoegen de verschillen de scenes zich voor onze ogen op het doek zien afspelen scenes van geestdrift, van krijg, bloedige worsteling en ellen del...]. Een aanschouwing ervan loont zeker de moeite.' Op zondagmiddag 9 november had de echtgenote van Nienhuis haar man al attent gemaakt op een brandlucht. Deze waarschuwde direkt de aanwe zige brandwacht maar een nauwkeurig gezamenlijk onderzoek leverde niets op. Drie dagen later brak er in de nacht toch brand uit. Over de oorzaak van de brand tastte men in het duister: was het kortsluiting -het licht wilde tenmin ste niet branden- of was het achteloos heid van iemand uit het publiek? Na de laatste voorstelling waren de ingepak te films alvast voor verzending naar Amsterdam in de benedenzaal neerge zet. Daardoor bleven de dure films in elk geval gespaard. Direkt na de noodlottige gebeurtenis vroeg de verslaggever van het Leeuwarder Nieuwsblad of Nienhuis van plan was de bioscoop verder te exploite ren. Het antwoord was bevestigend als tenminste de vergunning niet werd inge trokken. Waarschijnlijk gaf dit wel proble men, want terwijl de dansclub Metropole, geleid door L. Troostwijk, na de brand vrij snel weer van start ging, bleef het bioscooptheater gesloten. In april 1914 ging ook het hotel dicht en trok Cornelis Nienhuis met zijn gezin naar Bolsward. Van toonzaal tot fitnesscenter Van het grote herenhuis werd voortaan de bovenverdieping weer opgesplitst en bewoond, terwijl beneden aanvankelijk als kantoor en later als toonzaal diende voor de firma Maryne en Co, waarvan later de naam werd gewijzigd in Teha ma (Technische Handels Maatschappij). Dit bedrijf bleef er gevestigd tot in 1979 het onderste gedeelte verbouwd werd tot een AH-supermarkt. In 1999 werd het inmiddels verlaten monumentale pand van buiten min of meer in oude luister hersteld en van binnen ingericht als fitnesscenter voor de Healthclub Leeu warden. 19 TELEFOON TELEFOON 807. CutrtcjiJijMfB zt en. li cent pltm BcJasfl" g - Zondagsavonds na 6 mr nlle-s eh hooper. en volgende dagen, als Hoofdnummerj ürooie ca boeiende film tn U aldeellAqcu Het nroulsfhc niülorbthe liletukn, touils- L. loniLg Wilhelm vertrekt na Ar Eerlijn, 2. Mobilisatie en Üorlogsverkiiring. lêdnrmin^ van den G* lib erg. 4- la heldendood Til Majoor Ktyienbtf^. 5. Se Slraalfcvtfbteu Ia Wurlh. 6. Franscbe en Duitsche helden. 9. Keiler Napolecd en Koning Wilhelm 10- De Kaiaeikroniag Versii.lci. M -ïH* DHh kcnUïL iFjfl. Ml Am -ATfvfcftlijikÜMOi lus-lil Li Leiwei van daseo minttnidtflj ertTLftf- E* HbÉööfip tl W ll F«.iB»Td_ bei«r tin de 'bm-ji t^vrnrf ving 4* nn "iw ■n-nnfvm Lijdiui Tïr»-iHi1-1i jfrik* D^lfe-ulin tiffc ^an pnrlnfiIk»LLril luria faijj TftrdflD op Ld1 doek nnwitf MiisurtiDde chsj4i«, da grota Hgurpn i^iiTfA etL di ÉUiociknuMt tic Kn i~io en JTbIm 1n Iim iLat BeLLeri*. t9?vr wrinÉDtL'ff TfcZj Eélue HchAm*, hit UjAariab oerwil Ut d» KtLwibTOElfcf I» V«wiilu n. MJ. Het 1l iif- bt Ï4fri|p*l dpi H.U ik iLlfl ihdaq *tn im tinLuillLkr bcluaiLviliaJ Lvtill. Honderdd uizendai btncl<a> kLftUP at V04rlltllkfta. Tb iDilDriam werd „Witi tltMHl", XldtrtHÉl kit lA^kidM imp,* Film, Utbftrll|k tdJEür [lid Hu ■iliihiitad thtiD. TiKtnnnthi a Lnwirdii UÉJikctiI da*r de IllKttl la.;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 22