22 Anna Elisabeth van Hattum ?net kleindochter Anna Elisabeth Funcke, 1944 nicht freule De Vos van Steenwijk. Naar haar is de freule(kaats) partij genoemd. De drie lauwerkransen voor het winnende partuur werden jaarlijks door tuinman Van Hattem vervaardigd. Waarom een kundig vakman als hij Leeuwarden en de kwekerij van zijn vader verliet, lag in het feit, dat hij hier vrijer en creatiever kon werken en aan het vaste loon van vijftien gulden per week met vrij wonen en vrij gebruik van de aardappelen en groenten van de tuin. Hier in Wom- mels werd de latere dichter Jacob (Jaap) geboren in 1900 en na hem nog Jacobus (Koos), die later een kwekerij had aan het Molenpad in Leeuwarden. Beide jongens werden overigens ingeschreven als Van Hattum, evenals hun zusje Heilke (Kee). Villa en park, zouden in een boze bui van de burgemeester, en vooral van de in haar wiek geschoten burgemeesters vrouw, weer even snel verdwijnen als ze waren verschenen. In de raadsverga deringen had de burgemeester soms de hele raad tegen zich. De toestand werd voor hem onhoudbaar. In september 1904 begon de afbraak van de mooie villa waar Het tuinmanshuis in Elspeet op het terrein van villa Stakenberg van de familie Hopperus Buma in Hopperus Buma de meest hoopvolle en meest teleurstellende zes jaren van zijn leven had doorgebracht. Ontgoocheld en driftig als hij was, besloot hij samen met zijn vrouw dat er geen steen op de andere zou blijven. De villa werd steen voor steen afgebroken, in dertig scheepsladingen naar Haarlem vervoerd en daar aan het Zuider Buitenspaarne weer opgebouwd met als villanaam Oldehove, een herinnering aan zijn geliefde stad Leeuwarden. Tuinman Van Hattem huurde toen de tuin die hij zelf had aangelegd, egaliseerde de plaats waar de villa had gestaan en richtte er een kwekerij op, die hij tot 1913 beheerde. In dat jaar was Buma voor het innen van de huren weer eens in Wommels. Hij had in Elspeet de villa Stakenberg gebouwd en koesterde grootse plannen voor een aspergekwekerij. Ook nu zwicht te Van Hattem voor Buma's verzoek om hem te komen helpen. In oktober 1913 ver huisde de familie naar Elspeet en betrok er een woning die de dichtende zoon later 'het witte huis achter de meidoornheg' noemde. Een geurige anekdote Voor zoon Jaap kwam de verandering wel zeer ongelegen, want hij was nog niet klaar voor de toelating tot de kweek school en tot overmaat van ramp kwam er ook nog eens de Eerste Wereldoorlog. Een deel van de vluchtelingen uit België werd in Harderwijk in een internerings kamp ondergebracht. De enige die van hen profiteerde is Hopperus Buma; hij wendde de fecaliën van het kamp aan voor de verbetering van zijn gronden. Mevrouw Petronella Hopperus Buma- ter Haar achtte zich niet te voornaam om zelf met de mestkar van Harderwijk, waar Buma de villa Nijehove bezat, naar Elspeet te rijden. Maar een onzalig gevolg van die bemesting was dat het hele gezin Van Hattem roodvonk en difteritis kreeg. Buma overleed in 1934. Reden voor het gezin Van Hattem, de kinderen Koos en Kee waren nog inwonend, terug te keren naar Leeuwarden waar ze zich eerst vestigden in de Hoeksterstraat. Later ging men naar het Molenpad 36, waar Koos met behulp van zijn vader en compagnon Brouwer de kwekerij begon.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 25