Respite! Staling 30 I tar llrMnflmf-te RtficlizsLcjsiytistiLV!? lu>" ï'^nvlr.^ rfrfl'nr-ïl 1 frrr w-nhnh-n I" in uvjjvv ARnr.M. A?* wii-J ,ilu jtii'iiC" AipO rfnqjnj! il«n Ni.M-U*rlu-iilw (G.T if i J In- IJ I iiii> A I ihl LfiL Blanco bewijs van vrijstelling voor de Arbeitseinsatz, 1944 De Boers Borstelfabriek exposeert op de land bouwtentoonstelling in Leeuwarden in 1927. Uiterst rechts M.J. de Boer sr. er een uitstekend gebruik is gemaakt van veertien van de vrijstellingen. Eén is er overgebleven en die heb ik nog compleet met hakenkruisstempel en handteke ning maar zonder naam. Het was ons ook bekend dat H., toen een lid van de NSB, hem verzocht om een vrijstelling, deze toeblafte: 'Sie, Sie sind von der Partei, Sie solten mitmachen' en hij verleende geen vrijstelling. Begin 1944 was de zoon van vrienden van mijn ouders in Hallum onvoorzich tig geweest na spertijd, toen midder nacht. Hij was opgepakt en zat gevan gen in Leeuwarden. In wanhoop vroegen zijn ouders mijn vader om hulp. Die ging uiteraard eerst naar H. Dat wordt moeilijk, zei H. want dat is niet op mijn terrein. Maar ik zal kijken wat ik kan doen. Het kostte hem veel moeite en tijd maar uiteindelijk konden de ouders hun zoon bij het Huis van Bewaring afhalen. Toen af en toe razzia's begonnen belde H. gewoonlijk 's morgens om ongeveer elf uur op of er ook problemen waren geweest. Zonodig zorgde hij weer voor nieuwe stempels. Het was ons bekend via Prikken dat H. nog een paar zulke "bevriende' rela ties had in Friesland. Herfst 1944, na de slag om Arnhem toen de avondklok op acht uur was gesteld, belde H. op en zei, schrik niet als ik vanavond na acht uur voor de deur sta met een officier. Die is ongevaarlijk. Die avond introduceerde hij bij ons Majoor Rademann. H. vertelde dat zijn collega Haase van het arbeidsbureau Heerenveen een partijlid was en hem in de gaten had gekregen. Daarom kon hij niet veel meer doen maar dat zou nu door Rademann worden overgenomen. Majoor R. was tussen de veertig en vijfenveertig jaar, een rijzige man in luxe buitenmodel legeruniform. Bij het oprukken van de geallieerden in België was hij naar Leeuwarden overgeplaatst; hij had een baantje inzake zuivel en land bouw. Waarom hij in die laatste oorlogs maanden met zijn rang, toen zelfs jongens van zeventien en mannen van bijna zes tig naar het front werden gestuurd, zo'n veilig burgerbaantje had, hebben we nooit durven vragen. Hij was een rustige, zacht sprekende, beschaafde man. Waar schijnlijk zoon van een Pruisische land jonkerfamilie. Die leverden van ouds veel stafofficieren maar hadden in stilte verachting voor die ordinaire 'Gefreiter, Adolf Hitier'. Wellicht genoot R. bescher ming van hoge stafofficieren. Onderduiken of melden Sindsdien kwam ook hij af en toe wel eens op bezoek en deed uitstekend werk. Hij scheen een goede relatie te heb ben met de 'Beauftragte für die Provinz Friesland', de Duitse vervanger van de Commissaris van de Koningin. En zo hoorden wij af en toe wel eens iets vertrouwelijks vanachter de coulissen. Toen na de overval op de gevangenis iedere man zich op het Wilhelminaplein moest melden hebben we eerst telefo nisch overleg met Majoor R. gevoerd. In een schuilplaats in huis of ons melden? Ieder huis werd namelijk doorzocht. R. adviseerde om te melden want het ver eiste stempel was van de Sicherheitsdienst (SD) en daar kan hij niet aan komen, zei hij. Het kan nu geen kwaad meer, ik vertel jullie later wel meer voegde hij er aan toe.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 33