ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden LiCOVtil Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Feul belangstelling foor kursus Liwwadders Ut HSL het un tiedsje leden foor de eer ste kear een kursus Liwwadders orga- niseard. Vijf donderdagsavens in april en mei wurdde der les geven in de mul- ti-funksjonele ruumte fan ut HSL. De belangstelling was groat. Enkele tien tallen meensen melden hur an, waarfan der 16 plaatst wurde konnen. Dosenten waren Arjen Versloot, Pieter Duiff, Reitze Jonkman (froeger allen ferbonnen of noch ferbonnen an 'e Fryske Akademy), Pieter de Groot en Hendrik ten Hoeve. In 'e earste les wurde ut onststaan fan ut Liwwadders behanneld. De tweede avend wurdde besteed an de ferskillen tussen ut Liwwadders en andere stadstalen. Ut bra ken fan ut Liwwadders fanaf de 19e eeuw tot heden ston sentraal in de derde les. De vierde les was heel prakties en richtten op taalbehearsing in woord en geskrift. In 'e vijfde les konnen de kursisten kennis- make met ut werk fan Liwwadder skrie- vers en dichters. De kursus foldeed de dosenten en kursis ten goed. Ut liekt derop dat der folgend jaar weer soa'n kursus organiseerd wurde sal. Open Monumentendag Zaterdag 11 september is er weer de jaarlijkse Open Monumentendag. In Leeuwarden is gekozen voor het thema 'woonhuizen van bekende Liwwadders'. Deze bijzondere foto uit 1946 is afkomstig van dhr. G. Schweigmann te Leeuwarden. Het betreft het interieur van Gerzon (nu de Hema). Dit pand was in 1945 toegewezen aan de HARK, Hulp actie Rode Kruis, die kleding en andere in landen als Canada en Australië ingezamelde goederen beheerde en distribueerde. Op de foto een aantal medewerkers van de HARK met vierde van links George Schweigmann, toen een jaar of twintig oud. Denk daarbij aan bijvoorbeeld Geert Mak, Saskia van Uylenburg (eerste vrouw van Rembrandt), de schilder Alma Tadema en componist (en Oscarwinnaar) Richard Hageman. Tussen 10.00 en 17.00 uur is een aantal monumentale panden in en rond de binnenstad open voor publiek. Het precieze programma kunt u binnen kort lezen op de website van het HCL. Voetbal 2004 is een belangrijk jaar voor het Leeuwarder voetbal. In de eerste plaats jubileert Cambuur, dat 40 jaar geleden startte met betaald voetbal. Verder vie ren MKV, Blauw Wit '34 en Leeuwarder Zwaluwen, respectievelijk hun 75-jarig, 70-jarig en 80-jarig bestaan. Daar komt nog bij dat Frisia in 2003 het 120-jarig jubileum vierde en LW Friesland volgend jaar een eeuw oud is.Vanaf 21 september is in de tentoonstellingsruimte van het HCL een expositie te bekijken over voet bal in Leeuwarden. Er wordt vooral geput uit de rijke collecties die de clubs zelf nog beheren. Gedenkboeken en activiteiten staan eveneens op het programma. Dhr. J. Schaafsma te Leeuwarden schonk onlangs deze foto van een onbekend voetbal team uit de jaren dertig. Waarschijnlijk zijn het spelers van 'Voetbalvereniging Leeuwar den', maar wie kent er de namen nog?

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 35