Brievenbus/mailbox33 Lcovor^ la»; 33 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Fribourg in 1980-1985 afgebroken Een mooi artikel van Paul Bron over zijn gelukkige jeugd in de Vegelinbuurt. Ik heb het met veel belangstelling gelezen, want deze buurt was ook mij n buurtIk ben in 1952 geboren in de V an Sytzamastraat-hoek Van Heemstrastraat, tegenover de Van Sytzamaschool. Ik heb daar twintig jaar gewoond. U kunt zich dus voorstellen dat, al lezende, er weer veel herinneringen uit die tijd naar boven kwamen. Paul Bron schijft onder andere over Fribourg, het in 1872 door Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin gestichte hofje voor minvermo gende lieden, maar hier moet ik hem ernstig corrigeren. Is Paul Bron na zijn tiende jaar nooit meer in Achter de Hoven geweest? Hij had dan kunnen zien dat Fribourg er na 1951 nog 30 jaar heeft gestaan. In 1980 is namelijk de woon- vleugel pas afgebroken en in 1985 het prachtige chalet. Ik heb geweldige herinneringen aan Fribourg. Mijn opa en oma hebben er jarenlang gewoond en ik heb er vaak gelogeerd. In 1985/86 (precies weet ik het niet meer) heb ik er een uitgebreid artikel over geschreven in 't Kleine Kran- tsje, dus dat zal ik nu niet herhalen. Verder wens ik u veel succes met Leovardia in de hoop dat het nog een lang leven beschoren is, want wij lezen het altijd met plezier. Anneke Beima-Bakker, Leeuwarden Naschrift van Paul Bron Anneke Beima-Bakker heeft helemaal gelijk. Ik ben met de sloopdatum op het verkeerde been gezet door het boekje van Schroor over de Vegelinbuurt, maar dat mag niet als excuus gelden. De laat ste bewoner van wat wij ook wel het Vegelinhofke noemden, vertrok naar ver luidt in 1975. Die woonde er al lang niet meer kosteloos, zoals de eerste bewoners van de zes woninkjes in 1872, die beston den uit één kamer met twee bedsteden en een gang. Bovendien ontvingen ze brand stof, geneeskundige verzorging en een wekelijkse toelage van een rijksdaalder per week. In de beginjaren tachtig heb ik als gemeenteraadslid samen met ande ren nog getracht het hoofdgebouw voor Leeuwarden te behouden. Geen Romkema, maar Roukema Op de achterpagina van Leovardia nummer 13 stond een gedicht over een 'Vreeselijk drama'. Wij vermeldden dat het drukwerk geschonken was door H. Romkema. De schenker liet ons weten dat het Heerke Roukema moet zijn. Waarvoor onze verontschuldiging. Redactie Niet links, maar rechts In het bijschrift van de foto op pagina 13 van Leovardia 13 schrijft u dat uiterst links de woning van de torenwachter van de Oldehove is te zien. Dit moet zijn: uiterst rechts. M.J. de Boer, Ascona Voetbalvereniging Leeuwarden Van enkele voetballers van de foto in Leovardia nummer 13 weet ik nog namen. Gehurkt, niet de tweede, maar de eerste van links is Tjalling (Sjellie) Delgrosso, de tweede van links, gehurkt, is Anton Delgrosso. De keeper is Burema en naast de trainer staat Venema. G. van de Wal, Harlingen Wie kan um dit nog herinnere? Wie van de oudere Leeuwarders herin nert zich nog de muurreklame op het hoekpand van de Voorstreek en de Wortelhaven? De muurschildering staat rechts op de foto van Dirk Swierstra.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 36