Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' La» it Liwwadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag. Oplossingen voor 1 september 2004 schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per email historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. De goede oplossing van de prijsvraag in nummer 13 was de kiosk, enkele inzen ders noemden het een kajuit, op de hoek van de Koningsstraat en de Voorstreek. Het bouwwerkje dateert uit 1867 en werd ontworpen door Zijtse Feddema. Door de geringe omvang is het moeilijk er een bestemming voor te vinden. Peter Karstkarel heeft er al eens opge- wezen dat er veel te zien is aan de kiosk, zoals het torentje met naaldspits het drie hoekige fronton met in reliëf de levens boom tussen twee griffioenen en de mooi gedecoreerde dakkapellen. Jesse Wassenaar betreurt het dat het gebouwtje, dat volgens hem niet zou mis staan in Brussel of Parijs, zo staat te versüteren. Hij roept de eigenaar op het broodnodige onderhoud te plegen en daar mee niet te lang te wachten. De boekenbon gaat naar Froukje Lootsma

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 37