8 POST-PLAZA ^terlputs ANTIQUARIAAT BRAND AAN geschiedenis, topografie, literatuur folie net genöch... Volop ruimte voor uw ideeën Auckamastraatje 2,8911HK Leeuwarden, Tel.: 058 213 0131 Ipbi mtfrsie J&xvcxn (Eafe Ératt pmröiaritett Heineken rfÉttfc Oostergrachtswal 25 8921 AA Leeuwarden open: woensdag t/m zaterdag 13-18 uur en op afspraak telefoon: 058 - 215 77 89 e-mail: antiquariaat@brandaan.nl www.brandaan.nl LEEUWARDEN [■ZINGHN 1 'V1 N1 vMBN'L'ILN CONGKIvSSKN TRAIN INGKN - PROP Nttüsnsano - te-HiNyiruNoosiiHd - SUVNIWTJS - N-iotoitaavoaHA Tweebaksmarkt 25 8911 KW Leeuwarden tel (058) 215 93 17 fax (058) 216 26 46 info@post-plaza.nl www.post-plaza.nl 35

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 38