2 waren lange drooglijnen gespannen tus sen hoge, houten palen. Voor het vervoer is lange tijd gebruik gemaakt van een wagen met een hond er voor. Voor het strijkwerk waren vrouwen in dienst. Gaandeweg moderniseerde het bedrijf. 'Frieslands oudste wasserij, met de modernste machines' werd de reclame leus van de Firma Van Raan Zonen, de laatste eigenaar van de wasserij. De wasserij deed de was voor onder andere het Diaconessenhuis, het Huis van Bewa ring en bijna alle hotels in de stad. De particuliere markt werd echter ook niet vergeten. Rond 1940 schreef de toenma lig eigenaar R. Bontekoe in een brochure gericht op jonge moeders: 'U krijgt dage lijks te behandelen een babywasch, een rompslomp die Uw humeur bederft, Uw gezondheid ondermijnt, de goede gang verstoort van Uw gezin. Door onze nieuwe afdeeling "babywasch" zijn wij in staat deze wasch vakkundig te behandelen, voor een prijs waarvoor U het onmogelijk zelf kunt doen'. Om het nog mooier te maken: 'iedere dag halen, binnen 24 uur terug in keurige bussen, alles helder gewaschen, zonder chloor, gemangeld en gestreken'. Een ernstige dissonant In de omgeving van de wasserij woonde een deel van het personeel. Drie gezin nen in het pand aan de Hempenserweg waar later Nicolai in kwam te wonen. De woning naast de wasserij, aan de Wirdumervaart, werd bewoond door Sleekink, stoker bij het bedrijf. Het bedrijf heeft de 250 jaar nog net volgemaakt. Sloop was nodig om plaats te maken voor de bouw van vier bungalows. Dit perspectief was reeds geschetst in het plan 't Aldlan, reden voor de Firma Van Raan om bezwaar aan te tekenen tegen het plan en een verzoek tot industriële bestemming voor het terrein in te dienen. De gemeente wees in haar reactie op het feit dat er aan de west-, zuid- en oostzij de bungalows zijn geprojecteerd, en het terrein aan de noordzijde bestemd is voor bijzondere bebouwing. Vier bungalows minder zou op zich nog geen bezwaar zijn, maar handhaving van het bedrijf was uit stedenbouwkundig oogpunt niet gewenst. 'Mede met het oog op de aard van de geprojecteerde bebouwing, zal dit bedrijf een ernstige dissonant in het geheel Wasserij Rapenburg voor de sloop in 1973 Interieur van de wasserij rond 1930. De bescherming van de werknemers lijkt niet optimaal ?net natte vloeren en slecht beveiligde machines Wasserij Rapenburg rond 1920. Op de voorgrond het bleekveld; links de lijnen voor het drogen van wasgoed en het woonhuis van de stoker van de wasserij

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 5