4 Het buurtje Nieuw Rapenburg met op de achtergrond de resten va/i de pas gesloopte wasserij, februari 1973 1966 zijn eerste bewoners ontving. Ook de woningen aan de oostkant van de Wirdu- mervaart (Beemdgras) werden eind jaren zestig gebouwd. Enkele oude woningen en boerderijen in de omgeving maakten geleidelijk plaats voor de nieuwbouw van Aldlan-west en -oost. Direct ten noorden van Nieuw Rapenburg verrees in 1978 het nieuwe gebouw voor de stedelijke scho lengemeenschap, ten westen daarvan de MTS, geopend in 1974 en ten oosten het Erasmushiem, gereed in 1977. Luchtkasteel en bouwpakket Zonder uitzondering zijn alle woningen op Rapenburg voorzien van platte daken. In enkele gevallen is een verdiepte garage aangebracht. Bijna 40 jaar na de bouw zijn er slechts enkele ondergeschikte wijzigingen (kleinere uitbreidingen) aan wijsbaar. Bijzonder was het bouwplan van ir. Witteveen voor een kavel langs de Wirdumervaart. Begin jaren 1970 ver rees een collectie heipalen, met daar naast tientallen bielzen. Beoogd was door Witteveen een bielzen vloer, op meer dan twee meter hoogte boven de kruin van de weg. Mede naar aanleiding van reacties van een tiental bewoners van Beemdgras en Rapenburg, heeft de gemeente in 1973 de heer Witteveen opgedragen de bouw constructie af te breken. 'De beoogde bungalow wijkt af van de verleende bouwvergunnig en zou door zijn hoge ligging een dissonant vormen'. Kort daar op heeft Witteveen het terrein verkocht en is een nieuw bouwplan ontwikkeld voor de familie Zijlstra. Twee woningen zijn zogenoemde Lely- bungalows, geplaatst in 1971 en 1973. Prefab-bouw uit de woningbouwfabriek van C. van der Lely uit Maasland. De complete woning werd in zes gedeelten aangevoerd op trailers en op de fundering geplaatst. Binnen twee dagen was de bun galow bewoonbaar. Eén kind Wie woonden er die eerste jaren zoal op Nieuw Rapenburg? In het algemeen 'door stromers', uit Leeuwarden afkomstig, vrij veel grote gezinnen, met een overver tegenwoordiging van kinderen, ongeveer 60 in de leeftijdscategorie van 10 tot 20 jaar. Die jeugd was, welhaast natuurlijk, dominant in het straatbeeld. Verken ning van de sloop- en bouwactiviteiten op en rondom Rapenburg, hutten bou wen en crossen in de boesh-boesh, achter de gele bouwkeet, basketbal bij de MTS, benutting van de straatlus van circa 400 meter als atletiekbaan, sluipen door de gangen van Aldlanstate, vlotvaren op de Wirdumervaart, en voetbal op het veld je bij de wasserij. De daar door de heer Douna geplaatste twee doelen deden, met de nodige fantasie, weer even herinneren aan de palen met de drooglijnen van een eeuw daarvoor. Het buurtgevoel werd versterkt door enkele omstandigheden: een min of meer gelijke generatie, gelijk gestart en gelijk gestemd. Het grote aantal kinderen, het ontbreken van doorgaand verkeer en het werken in de tuinen. Een rondje Rapenburg rond 1975: De buitenkant: Meijer, Rosier, Kalsbeek, Van der Ploeg, Zijlstra, Blaauw, Jong bloed, Oud, Olthof, Van der Bijl, Parmen- tier, Huizinga, Kranendonk, Rosier, De Boer, Eecen, Kingma, Dumoré, Visser, Brugman, Kromhout, Valk, Douna, Lang- hout. Binnenin: Van der Vegte, Oiling, Haagsma, Tjepkema, Smit, Douma, Tig- gelaar, Haije, Bontius, Boskma, Dijk, De Boer, Jacobs, Van Wijngaarden. Het Nieuw Rapenburg anno 2004 is dubbel vergrijsd. Diverse bewoners van het eerste uur zijn op gevorderde leeftijd; vrijgekomen woningen zijn ook vaak door ouderen overgenomen. Opvallend is dat in de bijna 40-jarige geschiedenis van de buurt, er slechts één kind geboren is: Margriet Brugman. De vergroening is alleen van toepassing op de omgeving. Oud en Nieuw Vooral in de jaren zeventig was de jaarwis seling op Rapenburg een bijzonder feno meen. Eerst op het pleintje, later onder en voor de carport van Smit, kwamen zo'n 100 tot 150 buurtbewoners, vrienden en beken den bijeen. Georganiseerd door enkele jongeren kwam de muziek uit de (gara ge) boxen van Jongbloed, werd een vuur gestookt van het resthout uit de omgeving, en werden er drank en hapjes geserveerd. Kosten werden gedekt uit de 'collecte' kort na de kerst. Eerst naar Tjepkema om direct een stevig bedrag op de lijst te krijgen. Was de opbrengst in 1975 nog zo'n 60, twee jaar later (inflatie of succes?) kon reeds voor 138,50 kaas, worst, 12 flessen rosé, 8 flessen sangria, 10 pakken jus, 200 bekertjes en twee flessen spiritus gekocht worden. LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 7