11 Het gezin Haasdijk woonde boven slagerij Adema, hoek Schrans-Hollanderdijk Collectie J.W. Suurendonk Zijn laatste werkstuk, een raam naast de ingang van de Skütsje-bar in Hotel Prinsenhof te Earnewald, is een mooi voorbeeld van zijn glas in loodkunst. De muziek tot het laatst Nadat Jarig Haasdijk op 73-jarige leeftijd stopte met werken omdat zijn handen te veel trilden, bleef de muziek zijn voornaamste bezigheid. Hij speelde tot het laatst toe piano en dat wordt geïllustreerd door een stukje in het Huizumer kerkblaadje na zijn overlij den: 'Jarig Haasdijk was 75 jaar, maar had het leven nog heel erg lief, daar was hij kunstenaar voor. Wij denken onwille keurig nog aan de beide laatste tochten voor ouden van dagen, hoe hij in Drach ten en Frederiksoord voor de piano zat en uit zijn hoofd het ene lied na het andere speelde.' Verheugend is het dat het raam boven de ingang van het gebouw aan de Molenstraat in de toekomstige Wilhel- minastate gehandhaafd zal blijven. L. J 0HS. tan DER MKULtiN, ü'urad 199. Liwiaiiliii. Stmouwij. - Steen en Mamertiindel - 'VAvv: A'tf^dTr- 2£. ■-■'"'j.IV.I J r. -rrf, liiié jt3 fcflIHVI SïiiiitaWfbfe ei £-■ hlicuflm *<lfAi icy iVllU». id-tie - */d .?■- VKiiïLïAAH, aLUi fi/Aj "7 7 -p- m' VAUJCnM.Ein.EK. Briefpapier uit 1907 van de Steenhouwerij, alsmede Steen- en Marmerhandel van L. Johs. van der Meulen aan de Oostergrachtswal 99 Detail van het raam boven de ingang van de voormalige HTS Fisk Reclamenetwerk

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 14