it Jelle Pieters Troelstra 'uit de vergetelheid opgeheven' 14 Sjoerd Keulen Pieter Jelles Troelstra (1860-1930), advocaat, dichter en één van de bekendste Nederlandse politici van de twintigste eeuw had nooit zo veel in zijn leven kun nen bereiken zonder zijn vader, Jelle Pieters Troelstra. Pieter Jelles was niet zijn enige kind dat bekend werd. Jelles zoon, de socialistisch dichter Dirk Jelles Troel stra (1870-1902) en zijn dochter Hendrika Brok-Troelstra (1867-1944), socialistisch propagandiste en publiciste, die het pseudoniem Heineke Boda gebruikte, genie ten ook enige bekendheid. Daarnaast was hij de opa van de naar hem vernoemde kunstschilder, graficus en radiocommentator Jelle Pieters Troelstra (1891-1979). Naast vader en opa van bekende personen was Jelle zelf ook een belangrijk man die, doordat hij zichzelf ontwikkelde, ervoor gezorgd heeft dat jongere generaties zoveel konden bereiken. Zoon Pieter Jel les schreef dan ook terecht in zijn Gedenk schriften: 'Geen heldendaden van lichaam of geest verlichten het geslacht, waaruit ik ben geboren en dat in de persoon van mijn vader zich uit de vergetelheid heeft opgeheven.' In deze korte biografische schets van Jelle Troelstra wil ik laten zien wat hij heeft gedaan om zich op te heffen uit de vergetelheid. Ik ben ambtenaar! De naam Troelstra is afgeleid van Teroe- le, een Fries gehucht dat ten zuiden van Langweer aan het Koevor der meer ligt. Hier werkten de voorvaderen van Troel stra in de landbouw. De naam Troelstra bestaat pas sinds het begin van de negen tiende eeuw en werd door de grootvader van Jelle aangenomen toen hij zich in Lemmer ging vestigen. Jelle Troelstra is daar op 15 oktober 1833 geboren. Hij is de oudste zoon en moet na de vroege dood van zijn vader al jong gaan werken bij een goudsmid. Zijn wens om door te leren is hiermee onmogelijk geworden, maar hij zal later door zelfstudie nog ver komen. Jelle trouwt op vier mei 1859 met Grietje Landmeter die in 1837 geboren is. Ze vertrekken op een mij onbekende datum naar Hurdegaryp. Daar blijven ze wonen tot vlak voor de geboorte van hun eerste zoon, Pieter Jelles. Hij is op 20 april 1860 geboren op het Zuidvliet Het Zuidvliet in 1933 met luiks van de mast het geboortehuis van Mr. Pieter Jelles Troelstra, getekend door Johannes Elsinga L119 in Leeuwarden. Vader Jelle is op dat moment nog meter en taxateur van turf, maar studeert al voor het examen van belastingambtenaar. Op 8 mei 1861 vertrekt het gezin naar Koudum, waar Troelstra nog steeds als meter en taxa teur van turf werkt. In Koudum wordt het gezin op 22 november 1861 uitgebreid met de geboorte van Haukje Hendrika. Op 22 juli 1862 verhuist het gezin alweer. Naar Assen ditmaal, alwaar zij aan de Molenweg een huis betrekken. Rennschje Dirks Landmeter, de zus van Jelles vrouw Grietje, trekt daar als huis houdster bij het gezin in. Daar is nu waar schijnlijk geld voor, omdat Jelle commies ter directie (ontvanger van directe belas ting) is geworden. Op 29 november 1862 verhuist het gezin weer voor Jelles nieuwe baan in Leeu warden, hij is tot commies ter provinciale directie (belastingontvanger) benoemd en

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 17