Lcovor^ ca»; 15 Jelle Pieters Troelstra het gezin betrekt een woning op de hoek van de Tuinen en de Voorstreek. Op 4 januari 1864 bevalt Grietje van haar derde kind, Trijntje Albertina. In datzelfde jaar trekt de moeder van Jelle bij het gezin in, waar zij op 22 december van dat jaar ook overlijdt. Een jaar later vertrekt hulp en tante Rennschje Landmeter naar Lem mer om te trouwen. Op 19 september van datzelfde jaar wordt dochter Rennschje geboren, die vernoemd is naar haar tan te uit Lemmer. Op 12 mei 1866 vertrekt het gezin naar het zelfde huis waar ze in Leeuwarden zijn begonnen: het huis aan het Zuidvliet. Ze betrekken nu niet alleen de bovenwoning, maar het hele pand. Het pand is waarschijnlijk in 1978 gesloopt. Hier wordt Hendrika op 21 november 1867 geboren. Voor het eerst beschikt het gezin Troelstra over een inwonende meid, Geertruida Barends. Op 28 april 1868 verhuist het gezin naar Stiens, waar zoon Dirk op 16 febru ari 1870 geboren wordt. Ook het laatste kind van Grietje, Albert wordt hier in 1871 geboren. Hij overlijdt echter nog in zijn geboortejaar aan tuberculose. In dat zelfde jaar, op 12 mei 1871, sterft ook Grietje Landmeter aan de zelfde ziekte, die in totaal vier van haar kinderen dode Het huis Achter de Hoven 78, dat in 1871 in opdracht van Jelle Troelstra werd gebouwd lijk treft. Jelle is erg geraakt door de dood van zijn vrouw en geeft zijn oudste zoon een grote verantwoordelijkheid in het zorgen voor het gezin. Ondanks zijn verantwoordelijkheden heeft Pieter Jelles een goede tijd in Stiens. Hij raakt onder anderen bevriend met de zoon van de dominee. De vaders kunnen het echter helemaal niet met elkaar vinden. Jelle is vrijmetselaar en had de dominee in niet mis te verstane woorden meegedeeld dat hij niet-kerkelijk is. De dominee neemt wraak op Jelle door zijn zoon op Sinter klaasavond met een prul af te schepen, terwijl de kinderen van de ouderlingen en diakenen wel met leuke cadeaus thuis komen. Naast niet-kerkelijk was Jelle Troelstra ook niet-koningsgezind. Wan neer Jelle en zijn zoon Pieter in Leeu warden naar een rondrit van koning Wil lem III kijken, begint die laatste zo op de koning te schelden dat zijn vader hem de mond moet snoeren met de woorden 'houd je toch stil jongen; ik ben ambtenaar.' Populair politicus Op 28 april 1875 verhuist het gezin terug naar Leeuwarden. Deze verhuizing heeft alweer met het werk van Troelstra te maken. Hij is gepromoveerd tot rijks ontvanger van noordelijk en zuidelijk Leeuwarderadeel. In Leeuwarden trouwt Jelle met Geertje Rinsema uit Wirdum. De kinderen schijnen het hiermee van harte eens te zijn geweest want toen Troelstra aan zijn zoon Pieter vroeg: Wat zou je er van denken als ik weer trouwde', antwoordde hij 'dat zou heerlijk zijn.' In 1881 wordt uit dit nieuwe huwelijk een dochter geboren die Trijntje Albertina heet, maar helaas al snel sterft. Het gezin verhuist naar de rand van de stad, naar Achter de Hoven. Aan deze weg laat Troelstra een groot huis met een uitgebreide tuin bouwen. Achter de Hoven was toen een chique straat, want naast de inmiddels wethouder geworden Troelstra wonen er nog een wethouder en de burgemeester van Leeuwarden. Jelle Troelstra is zich na de dood van zijn eer ste vrouw steeds meer met politiek bezig gaan houden. En met succes, van 1876 tot 1906 is hij lid van de Friese Provinciale Staten. Daarnaast is hij tussen 1877 en 1906 gemeenteraadslid van liberale signa tuur en van 1884 tot 1906 wethouder en loco-burgemeester. Hij is waarschijnlijk een populair politicus. Want in 1901 weet hij in stemdistrict nr. 3 nog 416 stem men op zich te verenigen, waarmee hij de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 18