Klein Schavernek was eens Klein Italië - 25 Hans Jorna Het Klein Schavernek van omstreeks 1880 was een uitgewoond braaf buurtje, aan- gevleid tegen de westelijke stadswal. Het ademde nog de sfeer van het begin van de 19de eeuw, met zijn tuit-, trap- en klokgevels, of wat daar nog van over was. Binnen twintig jaar zouden alle panden, op Klein Schavernek nummer 2 en 8 na, geheel worden vernieuwd. Italiaanse emigranten heeft Leeuwar den altijd al gehad. Aan het einde van de 18de eeuw waren hier verscheidene ver vaardigers van weerglazen of bakbaro- meters werkzaam. Producten van beken de makers als J. Solaro en Arzoni uit Leeuwarden zijn zeer gezocht en brengen op veilingen tegenwoordig, hoge prijzen op. Later trokken uit de afgelegen en arme dalen van Zuid-Zwitserland en Noord-Ita- lië ook anderen naar het noorden op zoek naar het geluk. Velen boden zich aan als rook- en roetverdrijver, ijsmaker, terraz- zowerker. Het is van het Zwitserse dorp Bignasco in Tessin bekend, dat de emigra tie zeer groot was. Omstreeks 1850 was het inwonertal van dat dorp gehalveerd ten opzichte van een eeuw daarvoor. Aan de vernieuwing van het Klein Schavernek hadden de emigranten niet zo'n heel groot aandeel, wel aan het eigen dom en aanzicht. Behalve enkele grote beelden van Jacopo Fazzi die regelmatig in de zon stonden te drogen waren er ook de terrazzostoepen. Tegenwoordig heeft de gemeente wat meer oog voor details. Maar, het is nog geen veertig jaar gele den dat bij herinrichting enkele terrazzo stoepen, waterputten en een fragment van een 18de eeuws rococohek werden geruimd. Nog in 2004, werd door bewo ners voorkomen dat hun individuele stoe pen geruimd werden en vervangen door de eenheidsworst van de Nieuwestad. Op de hoek van het Klein Schavernek en de Nieuwestad (Carolien bloemen) lag nog in 1979 een half ronde stoep in terrazzo, in bruin en wit met in het midden de grote sierlijke letters R.S. van Roelof Het Klein en Groot Schavernek in 1885. De handkarren en gaslantaarn ademen nog onmiskenbaar de 19de eeuwse sfeer Collectie Hans Jorna

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 28