Mariëngaarde, een katholiek eilandje in Huizum 1 Jelma Knol Nog niet eens zo lang geleden had Huizum een eigen vrouwenklooster, Mariëngaar de. De religieuzen waren aanvankelijk dadelijk herkenbaar aan hun ouderwetse hoofdtooi, de 'hondenhokjes', en strenge habijt. Ze gaven kleuteronderwijs, dreven een succesvolle modevakschool, verleenden allerlei diensten in de parochie van Sint-Jan de Doper. Rooms-katholieke kwekers in Huizum zorgden er in de begin jaren voor dat ze fruit en groente kregen, want inkomsten waren er amper. Syds Wiersma, theoloog en actief parochiaan in de Sint-Jan de Doper, verdiepte zich in hun leven en in de schoolstrijd in Huizum. De Rooms-Katholieke Sint Johannes de Doperkerk aan de Huizumerlaan, met links de Johannes de Doperschool en rechts daarvan het klooster Mariëngaarde, 25 januari 1938 In 1981 was het gedaan met het echte kloosterleven van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort in Huizum. De laatste drie zusters, Fulgentia, Auxi- lia en Dorothé, betrokken een gezins woning in Aldlan. Ze droegen toen al lang gewone kleding en ook de strenge zwijgplicht was tot hun opluchting afge schaft. Nog weer later verhuisden de zusters naar bejaardenhuizen van hun congregatie in het oosten des lands. Het Van Hall Instituut en Acera Accoun tants hebben sinds de afbraak van het klooster in 2000 de plek ingenomen waar jarenlang een katholiek bolwerk was gevestigd. Syds Wiersma woont vlakbij, in de Borniastraat. Hij wijst de gebouwen tijdens een korte wandeling aan. 'Kijk, daar tussen de bomen, zie je nog De Stelp staan, ooit de plek voor de katholieke padvinderij in Huizum. In de pastoorswoning aan de Oostergoweg zit nu de Milieufederatie. De Sint Jan de Doper, een prachtige kerk, hebben we helaas moeten sluiten. Zondag 13 juni 2004 was de allerlaatste viering. Toen zat de kerk nog een keer helemaal vol, net zoals vroeger.' Die laatste dienst in de Jan de Doper was de definitieve afsluiting van een betrekkelijk korte periode waarin veel werd opgebouwd, maar ook weer teloor ging. In 1934 werd de Sint-Jan de Doperkerk gebouwd. Kort daarna kwam Mariëngaarde tot stand en de katholieke lagere school, de Sint- Joannes de Dooperschool (1937-1983). Een klooster temidden van kwekerij en 'Oorspronkelijk zou een andere zuster orde, de Franciscanessen, Mariëngaarde bewonen,' vertelt Syds Wiersma. Zij had den al een lagere en middelbare school in de Grote Kerkstraat. Maar dat ging niet door. De pastoor van de Sint-Jan de Doper, De Geus, kende de zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en hun werk echter goed en mede op zijn verzoek kwamen zij naar Huizum. Het was een echte Nederlandse orde, in 1822 gesticht, dus nog voor de katholieken in Nederland in hun rechten hersteld wer den. De orde heeft zich vanaf het begin bezig gehouden met onderwijs aan arme katholieke kinderen van bijvoorbeeld schippers en thuislozen. Het kleine klooster Mariëngaarde is genoemd naar het beroemde Middel eeuwse klooster van Frederik van Hal- lum, maar het is natuurlijk ook een hele toepasselijke naam voor een vrouwen klooster dat midden in de tuinen en kwe kerijen van Achter de Hoven stond. De verering voor Maria stond centraal in deze congregatie. 'Ik heb in Amersfoort', gaat Syds verder, 'verschillende zus ters geïnterviewd voor mijn onderzoek. Zuster Ignatiënne, de huishoudster, en vanaf het prille begin actief in het kloos ter, vertelde mij over de grote soberheid waarin ze begonnen. De zusters hadden amper inkomsten, niet van de overheid en ook nauwelijks van het moederhuis. Ze

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 3