27 periode. Begnudini verkocht het pand in 1922 weer voor ƒ6163. Nummer 20 werd in 1911 aangekocht door Carlo Zanoli.Terwijl in 1912 num mer 18 ook zijn eigendom werd. Hij kocht dit van Giuseppe Laloli schoor steenveger en rookverdrijver die het pand in 1898 had verworven. Laloli werd toen in het koopcontract genoemd land bouwer in Gordevio te Zwitserland. De twee panden werden vervolgens in 1916 afgebroken. Het nieuwe pand kreeg op het Klein Schavernek de nummering 18 en was een tweelingpand van Wester plantage 7a dat daar achter stond. De Westerplantage was tot het begin van de 20ste eeuw een deel van het oude, deels afgegraven O.L.Vrouwe bolwerk waar alleen een smal (voet)pad over liep. De tegenwoordige Westerplantage is pas omstreeks 1920 aangelegd. Waar nu de huizen staan aan de Westerplantage zuidzijde, waren voorheen de plaatsjes en achterzijden van de huizen van het Klein Schavernek. Die zijn deels nog aanwezig. Na de bouw, in 1917, verkocht Carlo Zanoli tweederde deel van de panden aan de gebroeders Giuseppe en Marco Giacomazzi schoorsteenvegers en terrazzowerkers, waarbij Giuseppe en Carlo Laloli uit Gordevio als hypotheek verstrekkers optraden. In 1989 werden de bovengenoemde panden weer afge broken en vervangen door het huidige appartementencomplex, Zwanenhove. Emigranti in Olanda In 2001, bezocht ik samen met mijn oud buurman Machiel de Boer, nu woon achtig in Ascona, Valle-Maggia een van de schilderachtigste dalen van Tes- sin, waar het tijdens onze tocht veertig graden was. We vonden veel terug uit de verhalen in de verschillende dorpen ondanks het feit dat Bignasco allang geen station meer heeft, Hotel du Glacier is verbouwd tot appartementen en het graf van Gaudenzio bleek geruimd. Ook families waar vloeiend Nederlands werd gesproken, waren er niet meer. Wel vonden we tegen het middeleeuwse kerkje aangebouwd, een 19de eeuws por taal, met bovenin een gedenksteen. Het is belangwekkend te lezen dat dit voor portaal in 1877 door ingezetenen van Bignasco, die allen tijdelijk in Neder land woonden, werd aangeboden: Agli emigranti in Olanda autori e benefat tori onore e riconoscenza. 1877. Men had schijnbaar goed verdiend. Een van de weinige nog overgebleven terrazzo- stoepen, naar alle waarschijnlijkheid ingelegd door Carlo Zanoli, aan de Kleine Hoogstraat In 1877 schonken bewoners van Bignasco een portaal voor de kerk. Op de gedenksteen staat in vertaling: Aan de emigranten in Nederland, gevers en weldoeners, komt eer en erkentelijkheid toe In 1989 werden de voormalige Zanoli-panden afgebroken en vervangen door het huidige appartementencomplex Zwanenhove Collectie Hans Jorna Lcovor^ ca»; \tubH8U

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 30