ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden 30 Nieuwjaarsborrel op 10 januari De nieuwjaarsbijeenkomst van 'historisch Leeuwarden' is op maandag 10 januari in het gebouw van Tryater, de voormalige Vijverschool, Oostersingel 70. Aanvang 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Plaquette 500 jaar hoofdstad Aed Levwerd had de hand in een van de eerste bijeenkomsten in het pas geres taureerde stadhuis. Op 2 juli bood het bestuur burgemeester en wethouders een plaquette aan ter gelegenheid van het feit dat Leeuwarden op 3 juli 2004 formeel 500 jaar hoofdstad van Friesland was. De plaquette heeft een mooie plaats gekre gen in de nieuwe hal van het stadhuis. Oud Hoorn in oud-Leeuwarden Namens Aed Levwerd ontvingen Meindert Schroor en Klaas Zandberg op 23 oktober een flinke delegatie van zustervereniging Oud Hoorn. De Westfriezen brachten onder meer een bezoek aan het HCL en de museumwinkel. Hier staat het gezelschap in de Grote Kerkstraat. Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Grootste Leeuwarder: Piter Jelles Troelstra verslaat Escher en Mata Hari De socialisti sche voorman Piter Jelles Troelstra is de grote winnaar geworden van de verkiezing van de groot ste Leeuwar der aller tij den. Hij kreeg 21,4% van de stemmen en had daarmee een ruime voorsprong op M.C. Escher, die niet verder kwam dan 16,9%. Het Historisch Centrum Leeuwarden maakte die uitslag bekend tij dens een avond in de Friesche Club op 5 november. In totaal werden 449 stemmen uitgebracht, op niet minder dan 69 kan didaten. Tegen de verwachting in reikte Mata Hari niet verder dan een derde plaats (7,3%). Opvallend was de vierde plaats van kunstschilder Cor Reisma, die door een gerichte actie van familie en vrienden Slau- erhoff (5), Willem Lodewijk van Nassau (6) en Anne Vondeling (7) nog voorbleef. De bekende Leeuwarder Slappe Douwe werd achtste, atleet Hans Huizinga en schrijfster Sjoukje Bokma de Boer (Nynke) deelden de negende en de tiende plaats. Zie voor de volledige uitslag de website van het HCL: www.historischcentrumleeuwarden.nl Tentoonstelling over voetbal in Leeuwarden 1894-1964 In het HCL is sinds kort de tentoonstelling We gaan se inmake!' te zien. Aan de hand van prachtig fotomateriaal en tastbare herinneringen aan het rijke voetbalverle den van de stad is een greep gedaan in de geschiedenis van het Leeuwarder clubvoet bal. Ook particulieren, als de bekende oud voetballer Hampie Bakker, stelden hun collectie beschikbaar. De expositie opende tijdens de Dag van de Leeuwarder Geschiedenis op zaterdag 30 oktober. Deze dag was afgaande op de vele positieve reacties een groot succes. Tussen de 400 en 500 mensen bezochten de verschillende activiteiten in het HCL en het belendende zalencentrum It Aljemint. Het authentieke Leeuwarder gerecht Potmarge ging er goed in, en ook de oude films, het huizenonderzoek en de rondlei dingen door het depot waren populair. De tentoonstelling is te zien tijdens de ope ningstijden van het HCL: dinsdag, woens dag en vrijdag van 9-17.00 uur, donder dag van 9-21.00 uur en op zaterdag van 10-14.00 uur. Meer oude huisnamen teruggebracht in stadsbeeld Op 5 november werd een tweede serie oude huisnamen gepresenteerd. Dankzij de inspanningen van het Genootschap Huis namen, waarin o.a. het HCL participeert, zijn weer meer authentieke huisnamen teruggebracht op de gevel. Inmiddels zijn in verschillende bronnen ongeveer 4000 verwijzingen naar circa 1000 huisnamen geïnventariseerd; een kleine 600 van de panden die ermee werden aangeduid zijn inmiddels gelokaliseerd. Tijdens de pre sentatie zijn 'de Sparreboom', 'de orange Appel' en 'de zwarte Arend' onthuld door wethouder Tom van Mourik.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 33