Brievenbus/mailbox31 Leova^ la»; 31 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl De Vegelinbuurt Als aanvulling op het mooie verhaal in Leovardia 13 van Paul Bron over de Vege linbuurt (mijn jeugdjaren liggen in de Kruisstraat/Nieuwe Oosterstraat) en in het verlengde daarvan Fribourg, kan ik vertellen dat in het laatste restant van de woninkjes bij Fribourg Elly van der Schors en Auke Jan van der Zee (nu wonend met hun 4 kinderen in de Tjerk- Hiddesstraat) de laatste bewoners waren. Zij zijn van daaruit in augustus 1983 ver huisd naar een woning in Camminghabu- ren. Ook ik sta als vierde van links op de achterste rij van de foto van kleuterschool no. 6 uit 1946. Tussen Paul en mij in staat vermoedelijk Marian Prinsen (zij had altijd een prachtige strik in haar donkere haar), oudste dochter van drogist Prinsen van de Tuinen NZ. Henk Posthumus, Drachten Dear Paul I suppose you are a bit surprised to receive a email from Australia. Well first let me introduce my self. My name is John Vanderveer (van der Veer) and I am the son of the late Willem van der Veer previous owner of 38 Ypey straat. Two weeks ago I received a copy of the article that you wrote about the Vegeling straaten, which was most welcome. I was born in 1937 and lived in the Ypey straat till 1950. My parents sold no 38 Ypey straat on Monday the 17th July 1950, and we left for Australia on the following Thursday 20th July. To give you a bit of history of no 38. The shop up until 1946 had no WC but as you refer to in your article a tonne, the shop was owned in the early 1900 by my mothers uncle a Johannes Heysters who sold it to my parents around 1936. My mother work in the shop for her uncle from 1912 till 1936 and after that till the day they left in 1950. In 1946 the shop had a major renovation and with that renova tion also a WC was installed. Also the shop became part of the DE SPAR group and traded as such until the day they departed the Ypeystraat in 1950. Two doors up from our shop (towards the Spoorstraat) was a shoemakers shop the shoemakers name was Talsma. I will never forget this as one of his sons was my age. An other point why I will never forget it is, that Mr Talsma wrote a motor bike and coming home one of his children would open the door and he would ride his bike thru the house into the tiny back yard. Another shop worth mentioning was the slightly larger shop at the end of the 3rd Vegeling straat. This was an Excel sior grocery store. I can not remember if this shop was on the corner of the 3rd and Vegeling straat or up further towards Ach ter the Hoven. It was with interest that I read your article it brought back a lot of memories. I have enclosed a photo of the shop taken in 1936 John Vanderveer, Australië John ?net zijn ouders voor de kruideniers- en gruttersuiarenvoinkel in de Ypeystraat in 1936 Collectie John Vanderveer, Australië Voetbalvereniging Leeuwarden Op de foto in Leovardia 14, pagina 32, staat inderdaad voetbalvereniging Leeuwarden. Links van de man met de hoed staat mijn vader Feike van der Burg. Hij woonde in die tijd Azaleastraat 45. H.M. van der Burg, Leeuwarden Geesje Hoekstra Ik ben op zoek naar de eerste grote liefde van mijn opa. Zij heette Geesje Hoekstra en woonde omstreeks 1946 aan de Oeverdwarsstraat in Leeuwarden. Judith van der Star, Utrecht Wasserij Rapenburg rond 1930 Sietse Nagel in wasserij Rapenburg Op pagina 2 van Leovardia 14 (juni 2004) in het artikel Wasserij Rapenburg maakte plaats voor bungalows van Walter Krom hout staan drie foto's. De middelste stamt uit 1930 en toont het interieur en enkele werknemers van de wasserij. De voor ste werknemer is mijn grootvader Sietse Nagel, op dat moment 33 jaar (geb. 19-12- 1897). Direct achter hem staat iemand, die De Jong heette, aldus mijn vader Arie Nagel. De Bond ter bevordering van de Waschin- dustrie reikte aan Sietse Nagel op 30 Juli 1941 een getuigschrift uit voor 25-jarige trouwe plichtsbetrachting. Ondertekend door de patroon van de Stoomwassche- rij Rapenburg, R. Bontekoe, en door het bestuur van de bond (waarschijnlijk een De Roos, voorzitter en een Bruinsma, secretaris). Op 20 juli 1956 volgt een twee de getuigschrift van de bond van Was- industrieën in Nederland voor 40-jarige trouwe dienst. De werkgever van Wasserij Rapenburg is op dat moment mevrouw M. Bontekoe-van der Veen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 34