Li 32 Op 30 juli 1961 wordt een getuigschrift uit gereikt voor 45 jaar trouwe dienst onderte kend door L., G. en H. van Raan. Het eerste getuigschrift hangt ingelijst bij mij aan de muur. Tenslotte staat mijn naam erop: Sietse Nagel. Volgens mijn vader heeft mijn opa tot zijn 70e hand- en spandiensten aan de wasserij verleend of viel hij in bij ziekte. Sietse Nagel, Huizum Bleeklaan Op koffïevisite bij een goede kennis kwam mij Leovardia 14 onder ogen. Tijdens het bladeren hierin werd mijn nieuwsgierig heid gewekt door het verhaal Bodders aan de Bleeklaan. Ik woonde zelf net om de hoek op het Cambuursterpad 7 en het beschrevene kan ik me grotendeels nog goed herinneren. Ik ben in 1929 geboren en heb mijn hele jeugd daar doorgebracht tot ik in 1951 vanuit mijn ouderlijk huis trouwde. Hoitsma, met stijf been en familie Nieuw- land van de haring-inleggerij herinner ik mij nog heel goed. Maar in het huis hier tussen woonde volgens mij de joodse fami lie Van Leer. Met dochter Jettie speelde ik wel, maar ze zijn helaas in de oorlog weggevoerd. Misschien is toen de familie Philip in hun huis gekomen met zoon Wolf. Ik wist toen niet beter dan dat Wolf in de Transvaalstraat woonde bij Wim van Rijswijk, ook bevriend met Bertus Meer- dink, zoon van de garagehouder op de hoek van de Leeuwerikstaat/Lij sterstraat. We hebben in de zomer van 1944 met een stel jongens en meisjes gekampeerd bij boer Van Kampen in Wartena, midden in de Oude Venen. Later thuis kreeg ik nog van Wolf zelfgemaakte boekensteunen. Hij kon ook mooi boetseren. Van kauwgum en Philoplast is mij niets bekend. Wel heb ik er nog een olifantje aan overgehouden. Het ijs van Van den Akker, vooral dat van twee cent was zeer in trek. Van bij namen voor Van den Akker en mevrouw Nieuwland is mij niets bekend. Mijn moe der ging elke week met mevrouw Nieuw land naar een vrouwenclub. Postma, de verhuizers stonden heel goed aangeschre ven. Ik was bevriend met Dolf Faber en bij Eldik, de smid lieten wij 's winters onze schaatsen slijpen. De jongste zoon, Jaap is in de jaren negentig overleden; Henk heb ik onlangs nog ontmoet. Op de hoek van de Paardenstraat woonde Hillie de Vries, Hoek Bleeklaan-Cambuursterpad rond 1960 enige dochter van de gerant van hotel De Kroon. Ik heb ook kentekens genoteerd, maar hier laat mijn geheugen mij in de steek; ik weet slechts dat B Friesland en A Groningen was. Akkie Reitsma, Leeuwarden Provinciale autoletters Kees Siccama vroeg in Leovardia num mer 14 wie de letters van de provincies op auto's nog weet. Hier zijn ze: A B D E Groningen Friesland Drente Overijssel K Zeeland L Utrecht M Gelderland N Noord-Brabant G(GZ) Noordholland P Limburg H(HZ) Zuidholland Jan Vlietstra, Bali, Indonesië De trouwe tuinman van Vaartzicht Met interesse heb ik het artikel met bovenstaande titel gelezen. Hieruit blijkt welk een belangrijke rol mijn grootouders, Wiardus Willem en Petronella Hopperus Buma hebben gespeeld in het leven van hun tuinman Johannes van Hattem, zijn gezin en zijn nakomelingen. Onze familie bezit nog enkele foto's uit de Wommelse tijd, waarbij er ook zijn met de tuinman en zijn gezin voor de villa. Ik heb over dit artikel plezierige gesprekken gevoerd met de auteur Paul Bron, waar bij we veel wetenswaardigheden hebben uitgewisseld. Dit laat onverlet dat ik hem op een aantal punten, die hij heeft ontleend aan de biografie van de dichter Van Hattum, geschreven door Th. Oegema van der Wal, moet corrigeren. Te beginnen met een aanvulling: de tuinmanswoning in Elspeet droeg de naam Junipera, ter wijl de villa aldaar niet Stakenberg, maar Refugium heette. Paul Bron schetst de afbraak van de villa, die overigens niet in 1904, maar in 1905 begon, en de rol bij die beslissing van mijn grootmoeder. In navolging van Oegema van der Wal schrijft hij dat mijn grootmoeder een 'in haar wiek geschoten burgemeestervrouw' was, die het eens zou zijn geweest met haar man, dat er geen steen op de andere zou blijven. Niets is minder waar, in tegendeel, zij heeft het ondoordachte besluit van mijn grootvader om ontslag uit zijn ambt te verzoeken, sterk bestreden. Het besluit tot afbraak van de toen ruim zes jaar oude Sminia- state is wel doordacht genomen en heeft een gecompliceerde achtergrond, die veel te maken heeft met de onverkoopbaar- tA»;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 35