33 De Pottebakkersplaats in 1959 met op de achtergrond de Grote Kerk met het koepeltje dat na de restauratie in de jaren zeventig na bijna 150 jaar weer door een spits torentje werd vervangen heid van zo'n groot huis. Als het dan toch voor afbraak verkocht zou moeten worden, dan had herbouw op een aantrekkelijke locatie elders de voorkeur. Dat werd toen herbouw aan het Spaarne in Heemstede bij Haarlem. Deze achtergronden die hier in hebben meegespeeld hoop ik met Paul Bron nog nader te bespreken voor een verslag in Leovardia en/of een ander Fries periodiek, zoals Fryslan. Het is jammer dat Oegema van der Wal in zijn biografie geen bron heeft vermeld, waaruit de rol van mijn grootmoeder zou blijken. Mogelijk is die ontsproten aan de fantasie van de dichter Jac. van Hattum. Immers hij werd geboren in 1900 en heeft het gebeurde rond 1904-1905 niet bewust meegemaakt. W. W. Hopperus Buma, Warnsveld Huisuitzetting en viswinkels Ik grijp de pen om u een vraag te stellen die me al jaren bezighoudt. Ik ben in de Diepenbrockstraat geboren in 1942 en 'zwierf altijd door de landen. Op een keer was ik over de spoorbaan richting Har- lingen gelopen, waar de wereld toen nog ophield en waar een arbeidershuisje (boer derijtje?) stond. Door onteigening of zoiets werden de bewoners eruit gezet; ze zaten buiten op hun inboedel en weigerden weg te gaan. Een van de mensen bespeelde een instrument, een accordeon of een gitaar. Het geheel was voor mijn kinderziel een groot verdriet en onrecht. Het gekke is dat ik dat nog steeds vind. Mijn vraag is of daar inderdaad een huisje stond en of iemand meer weet over de huisuitzetting. Verder las ik in Leovardia 8 iets over de Pottebakkersplaats en over een vis handel Ten Hoeve. Ik weet zeker dat ook mijn opa, Klaas de Bruin, daar een palingrokerij had. Hij ventte met paling in de Langemarktstraat in de café's als er veemarkt was. Geregeld ging ik even bij hem langs (hij had ook andere vis) en steevast was de vraag "Wist oek een kuutsje hewwe, kien'? Nou het kien wu het wel, graag zelfs. Mijn oom Hendrikus de Bruin had een viswinkel in de Slotma kersstraat. Mijn vader, ook een Klaas de Bruin, heeft een paar jaar een viswinkel op het Oldegalileën gehad. Door afsluiting van de brug gedurende een half jaar in de crisistijd ging het helaas niet goed en is hij bij de PTT gegaan. G.E.T. de Goede-de Bruin, Geldrop Het Vliet I immigrated to the United States in 1957, but have been back to Leeuwar den quite a number of times. My heart belongs to Friesland and Leeuwarden as much today as when I left in 1957. As a boy I walked 'ut Vliet' every day on my way to the Bonifatiusschool and back home. Because of its many alleys, shops and factories, we play there a lot as boys. I can tell you many interesting stories. Harry Kuipers, Grand Rapids, USA Nogmaals: Millionair tegen wil en dank In de Leeuwarder Courant van 11 sep tember las ik dat er een vroeger school vriendje van mij is overleden. We zaten twee jaar bij elkaar in de klas en deden tegelijkertijd eindexamen. Hij werd pro fessor en ik leeszaaljuffrouw oftewel bibliothecaresse. En dat allemaal dankzij de gedegen opleiding aan de Rijks HBS Leeuwarden. En met de Rijks HBS kwam ook het toneelstuk Millionair tegen wil en dank in mijn gedachten. Het toneelstuk waarover René Kuipers uit Drachten schreef in het maartnummer van Leo vardia en waarop ik nu toch nog even wil reageren. Als we -met een loupe- de rolbezetting bekijken, prijkt daarbij ook mijn naam. Ook ik had het voorrecht om aan dit superleuke toneelstuk en de lol erom heen, mee te mogen doen al moet ik bekennen dat de inhoud mij enigszins is ontschoten. Wel herinner ik mij Menno van Dijk (heb ik vreselijk veel plezier mee gehad), Jeen Schreuder (zat ik vier jaar bij in de klas), Jetty Joustra, Suze Bak ker etc. heel goed, alleen de naam René Kuipers zegt me, helaas, niets meer. Op de foto in Leovardia ben ik de juffrouw linksonder met hoedje en bontje (heb ik nog steeds). En dan natuurlijk die geweldige band van Ben Libosan die menig Eloquentia- feest heeft opgeluisterd. Toen ik in 1956 bleef zitten en in het schoolseizoen daar op zitting mocht nemen in het bestuur van Eloquentia (wat een eer, als enige dame tussen vier heren) was aan mij als penningmeesteresse de taak om Ben en zijn band te ontvangen (weliswaar ach ter de gordijnen) en hen het salaris uit te betalen! Bertie Sinnema, Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 36