Liwwadders, waar is dit? vroeg Fenno Schoustra zijn lezers 'Leewadders, waar is dit?' La» it Liwwadders, waar is dit 34 Leovardia zet een traditie van 't Kleine Krantsje voort. Jarenlang Wij stellen u dezelfde vraag bij de foto van Jacob van Essen. Oplossingen voor 1 februari 2005 schriftelijk, onder vermelding prijsvraag naar Historisch Centrum Leeuwarden, Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of per email historischcentrum@leeuwarden.nl Onder de goede inzenders wordt een boekenbon van 15 euro verloot. Er zijn veel mensen die al lopend of fietsend goed om zich heen kijken, want op iedere 'Liwwadders waar is dit?' komen goede oplossingen binnen. Zo ook op de foto van Jacob van Essen in het vorige nummer, die we als redactie nogal pittig vonden. De meeste inzenders gaven als plaatsbepaling 'naast het pand van het Leger des Heils aan de Tuinen'. J. Oberman, naar wie de boekenbon gaat, noemt het pakhuisje aan de Tuinen een verwaarloosde etalage en hij vermeldt dat in het trapgeveltje het jaar 1901 staat. In dat jaar is het gebouwd door de papier handelaar Into Nauta Andreae. In 1909 werd zijn bedrijf overgenomen door Sytse Vermeulen, ook papiergroothandelaar. De laatste hield de naam Het Springend Hert (naar een papiermolen in Makkum) in ere. Nog altijd staat op het fraaie sier hek op het dak een windwijzer in de vorm van een springend hert. Ontwerper van het sierlijk vormgegeven bedrijfspand was de Leeuwarder architect Zytze Fed- dema. Hij was ook de maker van De Drie Kiosken op de hoek van de Koningstraat en de Voorstreek, die we al eens eerder in de prijsvraag hebben laten zien. Het Springend Hert is van veel details voor zien, een beetje in Art Nouveau-stijl. Tij dens de Open Monumentendag in 2002 kon het ook van binnen worden bekeken. De afgebeelde etalage is zo achtergelaten door schildersbedrijf Zijlstra.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 37