La» it 10 De laatste dagen in Wytgaard. Op de arm van Geertruida haar tweede kind en eerste zoon Jacob. Deze stikt op vijfjarige leeftijd tijdens een astma-aanval. Let op Marten in het pak en met hoed. Hij leest een boek. Alsof het hem niet aangaat. De centrale figuur op de foto midden is het dienstmeisje Collectie K. Siccama Geertruida in Wytgaard met haar eerste dochter Ger. Zij verzorgt dan al het gezin met de dochters Miep en Ellie Collectie K. Siccama kijker/lezer al na enkele bladzijden dient te overdonderen door indrukken van veel foto's en door informatieve doch eenvou dige teksten. Geboorte van een verzendhuis Marten Bouina begreep direkt het belang van de afbeelding en knipte voorbeelden uit binnen- en buitenlandse bladen waar na drukkerij Lubach in de Kleine Kerk straat de prijscourant opmaakte onder de naam Mercurius. De uitvoering was iets bescheidener dan zijn Amerikaanse voor beelden en bereikte in de laatste uitgave van 1941 (de enige die is bewaard) 96 pagina's met meer dan 400 artikelen. Een tijdsbeeld samengevat in onderdelen. De nadruk werd gelegd op het automobiel, maar de huishoudelijke artikelen zijn een goede tweede. Hij probeerde zijn aanbod te variëren: bedkruiken, bloemvazen, artikelen voor de elektriciteit, keukenap- paratuur, koffergrammofoons, kinder-en wandelwagens. Opvallend zijn de bladzij den met boeken: 'Vooral voor jongens en meisjes in prachtband!' Karl Mays Win- netous dood kostte 49 cent en telde 173 bladzijden. Tot verbazing van de jeugdige kopertjes weten zij, die het exemplaar uit een bibliotheek lezen te melden dat Win- netous dood twintig bladzijden langer duurt. Raadselachtig. 'Mercurius, de zaak met 1000 en 1 artikelen', zo laat hij zijn klanten weten. In werkelijkheid is hij (nog) niet zo ver maar zijn ambitie is groot genoeg om er te komen. Het pand van waaruit alles verzonden wordt is Westerplantage 38A, op de hoek van het Oldehoofsterkerk- hof. Naamsbekendheid krijgt hij door het versturen van duizenden stuks van zijn prijscourant door het gehele land en gericht aan adressen en beroepen waar hij de hogere inkomens vermoedt. De familieoverlevering spreekt van een zending banden aan Het Loo, onder rem bours! Acht werknemers houden onder zijn leiding de dagelijkse gang van zaken bij. Drie telefoonnummers zijn 24 uur per dag bereikbaar. De vervoerders op het Oldehoofsterkerkhof ontvangen courtage bij het aanbrengen van bestellingen uit het Friese achterland. Bij het afhalen der goederen krijgen ze als 'toegift' een sigaar en een 'kwatsje'. Waarop mijn grootvader hen verzoekt de sigaar buiten op te roken.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 12