Generaties Das begeleidden veetransporten LiCOVtil 26 Piet Tuik De 73-jarige Huizumer Marten Das komt uit een nijvere familie. Zijn grootvader Johannes ontvlucht de armoede van Drenthe door omstreeks 1900 uit Smilde naar Wergea te trekken. Vader Gerrit werkt al jong als boerenarbeider en belandt daar na in Leeuwarden. Drie generaties Das scharrelen hun kostje op door in moeilijke tijden van alles aan te pakken. Maar het werken met vee en het begeleiden van veetransporten zit de familie in het bloed. De sterke Gerrit Das behoort tot het selecte groepje Leeuwarders dat in de jaren twintig van de vorige eeuw aan de Harlingertrekweg schepen uitlaadt. Sjouwend met zware zakken meel uit het ruim, via de ladder de dijk over naar de Stoommeelfabriek Fortuna. De sjouwers dragen een baaien hemd met een broek die aan de knie kan worden vastgeknoopt. Ook lost de potige Huizumer in zijn jonge jaren zand en grint uit schuiten. Gerrit Das heeft een groot gezin dat uitgroeit tot 15 kinderen en zoekt vooral naar losse werkzaamheden waarmee goed geld valt te verdienen. Hij werkt in de loop der tijden voor aannemers, met vee, als sjouwer van kolen en plaatst zelfs telefoonpalen in Amsterdam. Ook tij dens de nachtelijke uren is deze gehaaide Das soms actief. In de moeilijke jaren dertig vist hij in Friesland zowel met de totebel als met de peur. De gevangen vis en vooral de levende paling wordt uitgevent bij de elite in het gebied Har linger str aatweg/Spanj aardslaan en aan de deur gevild. In de winter verkoopt de familie Das chocolademelk vanuit een koek en zopietent nabij de Grote Wielen. De demontabele tent is gemaakt door zoon Jan die als timmerman zijn manne tje staat. Per paard en wagen worden de witte tenten, een geraamte van hout met daarop wit linnen, vervoerd. Gerrit en zijn zoon Johannes bouwen de tent op, terwijl de dochters in witte jassen de bediening verzorgen. De melk komt in flessen van de Lijempf en wordt in grote ketels warm gemaakt. Tevoren keurt men de smaak want 'aangesangerde' melk wordt niet verkocht. Die kwaliteit betaalt zich uit en de tevreden klanten, die op lage banken aan tafels gedekt met witte lakens zitten, komen geheid terug. Melk geruild voor mergpijpjes Evenals zijn vader Johannes, die geduren de twee decennia jaar als veebegeleider werkt, is Gerrit Das al jong elke vrijdag op de Leeuwarder veemarkt te vinden. In 1914 maakt hij zijn eerste grote reis als veebegeleider en werkt, uitgezonderd in de Tweede Wereldoorlog, meer dan een halve eeuw met vee. Op de Leeuwarder veemarkt geldt hij vanwege zijn veereizen al gauw als routinier. Daar weet Gerrit na twee uren hard werken eens een zwaar kalvende koe te redden die door de vee arts al is opgegeven. Hij is wel zo kien om daarbij tevoren een financiële beloning te bedingen. Ook in de oorlog wordt er vee per trein afgevoerd via de lange veestallen van de Nederlandse Spoorwegen die dan zuide lijk van het Leeuwarder treinstation lig gen. De woning van zetbaas Rommert Wagenaar grenst aan de stallen en ver derop ligt het nabijgelegen spoordok met De Veemarkt la?igs de Lange Marktstraat rond 1928

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 28