Soatsje ongeregelde sjotterkes 29 Paul Bron Vorig jaar jubileerden enkele Leeuwarder voetbalverenigingen en wijdde het HCL een tentoonstelling aan de nobele voetbalsport. Hierbij ontbraken twee toernooivormen die toch wel belangrijk zijn, het bedrijfsvoetbal en het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. In 1953 was er een school die absoluut favoriet was voor de titel, althans in de ogen van de spelertjes zelf. Het sterrenteam van 1953. Zo was het sterrenteam sametigesteld: bovenste rij van luiks naar rechts: Jappie van der Meer, als jongen al geëmigreerd; Piet Zijlstra werd een verdienstelijk keeper bij Friesland en Warga (oudere broer van Cambuurs Oscar), is verongelukt op weg naar huis na een wedstrijd in en tegen Sint Anna Parochie. Andries Pietersma (bijgenaamd Panne) die straatmaker werd. Sjackie Fleur, die van de katholieke school was gekomen, zoon van de leerbewerker aan Achter de Hoven; Gerrit Kruizinga, verdienstelijk muzikant bij het Leger des Heils. Gehurkt: Meinie Rinsma, later W Leeuwarden, zoon van een kweker; Paul Bron in Frieslandshirt, die koos voor het onderwijs; Luuk Scheepstra, succesvol voetballer bij Friesland, later havenmeester in Harlingen; Koos de Jong, die vanwege zijn talent en lengte het doel ver dedigde; Bertus Smit, later W Leeuwarden, die het grootste deel van zijn leven het Leeuwarder straatgebeuren vooral knielend in ogenschouw nam (ook hij was straatmaker); Tinus Kruidhof, later W Nicator(?) die ik uit het oog verloren ben. Collectie Paul Bron In de periode dat de openbare scholen nog een nummer droegen, bestond de latere van Sytzamaschool uit twee afdelingen: school 20, die op de bovenverdieping was gehuisvest en school 13, waarvan de leer lingen waren vrijgesteld van traplopen. De scholen stonden onder het oppertoezicht van respectievelijk meester Van Dijk en meester Siksma, maar belangrijker voor ons kinderen waren de geweldige conciër ges Rodenhuis en later Ladenius, die in de Bernardus Bumastraat woonde. Voor de jongens uit de hoogste klassen was er het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi op sportpark Cambuur aan de Insulin- destraat. Het toernooi bestaat nog altijd en het aantal deelnemende teams is alleen maar toegenomen. De outfit van nu is een afspiegeling van het volwassen voetbal met - soms gesponsorde - shirtjes en alle ouders als opzwepend publiek aan de kant. Een 'geheide' kampioen Ik weet niet of school 20 ooit het toernooi heeft gewonnen, maar in 1953 zou 't gebeu ren! Alle voortekenen wezen er op, zoals de voorbereiding onder leiding van een in onze ogen 'echte trainer'. De jaren daarvoor was die eer weggelegd voor een van de onderwijzers, meester de Vries, die ik er achteraf van beticht nooit een bal te heb ben aangeraakt. Deze echte trainer was een kwekeling van de Rijkskweekschool aan het Schavernek, die zich niet alleen aan school 20 bekwaamde in het mooie beroep van schoolmeester, maar ook nog in de buurt van de school woonde: Gerrie Kuipers, de zoon van de fietsma- ker uit de Van Asbeckstraat en voetballer in een van de lagere elftallen van de LW Friesland. We oefenden druk op het grote schoolplein en later op het kaatsveld van K.V Het Plein aan Achter de Hoven en toen een oefenwedstrijdje tegen school 13 werd gewonnen, kon het niet meer stuk: dit jaar zouden wij kampioen worden. Een opvatting die werd bevestigd door de, zij het kleine, winst in de eerste wedstrijd. Daarna ging het minder goed en beleefden we een roemloze afgang.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 31