Olde Nije 30 Jan te Nijehove Een goede vriend vertelde me al weer jaren geleden: 'kijk daar in de Grote Kerkstraat 29, daar heb ik heel veel uren doorge bracht, het voelde goed te werken aan een artikel temidden van papieren stemmen uit het verleden van Leeuwarden'. Zelfben ik er vaak langs gelopen me verbazend over de landelijke uitstraling van gelakt hout en blinden. De uitstraling is voor naam van de vlakte tussen houtwallen, niet stads. En dat pleintje voor de fiet sen is om te zoenen. Binnen: die donkere groene en nog donkerder zwarte tegels in het trappenhuis. Ik wierp hier ooit een blik in de archieven van de bewoners van mijn eigen huis. Tijdens een open dag ontdekte ik de gemakkelijke verbinding naar de gebouwen aan de Doelestraat. Het gebouw uit 1933, ontworpen door Ir. D.F Wouda is bedoeld om bibliotheek te zijn. Om precies te zijn: de Buma Bibliotheek. Nu zetelt hier het Historisch Centrum van Leeuwarden. Het klimaat voldoet niet meer voor het archief dus gaat het HCL verhuizen. Ach, de werkers zouden bezwaren kunnen hebben, maar zij zijn maar tijdelijk en maken het elders ook gezellig, schat ik zo. Het archief zal voor altijd zijn en dat moet optimaal bewaard worden. Het zal ook groeien. Het eist een perfecte ruimte en de aanpassing zal hier wel te kostbaar zijn. Ik stapte weer eens even naar binnen en ik betrapte mezelf op een ernstige vorm van conservatisme. Ik bedacht nu dat dit gebouw weer een bibliotheek moet worden. Ik zag opeens teveel bezwaren tegen het verbouwen van een in mijn ogen (betrekkelijk) jong monument. Maar wat voor een bibliotheek met leeszalen moet het dan worden? Er is in Leeuwarden (Friesland) al een aantal keren een liedjesfestival van min derheidstalen georganiseerd. Er is hier een Europeesk Buro foar Lytse Talen, Nederlanske Kommisje. We hebben hier een uitstekende Fryske Akademy, die ook met taal bezig is. Op gebied van theater in het Frysk staan we ons mensje. Uitgevers en dichters te over voor zo'n klein taalgebied. Friesland heeft met andere woorden een aardige infrastruc tuur voor de taal die een stimulans kan zijn voor andere kleine talen. De Fryske Akademy heeft een ingang aan de Doe lestraat en daarmee een gemakkelijke verbinding met Grote Kerkstraat 29. Wat zou het nou aardig zijn als Leeuwarden (lees eventueel Friesland) een Universi teit voor Minderheidstalen zou ontwik kelen en dat wat ooit een bibliotheek was daarvoor de bibliotheek kan zijn. Uit alle hoeken van de wereld: taaiexpeditie Ljouwert!

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 32