8 POST-PLAZA ^terlputs ANTIQUARIAAT BRAND AAN Geschiedenis, Topografie en Frisiana Volop ruimte voor uw ideeën Ipbi mtfrsie ^Brum (Eafe Ératt pmröiaritett Heineken Oostergrachtswal 25 8921 AA Leeuwarden bezoek op afspraak telefoon 058 - 215 77 89 e-mail antiquariaat@brandaan.nl www.brandaan.nl LEEUWARDEN [■ZINGHN 1 'V1 N1 vMBN'L'11N CONGKIvSSKN TRAIN INGHN - PROP Nttysnsana - te-niNyirUNoosiiHd - SUVNIWHS - Ni-iotoanavonHA Tweebaksmark t 25 8911 KW Leeuwarden tel (058) 215 93 17 fax (058) 216 26 46 info@post-plaza.nl www.post-plaza.nl 35 Auckamastraatje 2,8911HK Leeuwarden, Tel.: 058 213 0131

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 37