5 Radio Braatns aan de Voorstreek 66 studenten. Het ging om een nep Hitler die gearresteerd was en daarna werd opge bracht. Om het allemaal zo echt mogelijk te laten lijken, waren er zelfs enkele leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijd krachten aanwezig. Nadat de act vertoond was, werd deze Hitier afgevoerd naar een plaats waar een herhaling zou plaats vin den. Als kinderen huppelden wij ze na. Tenslotte kwamen we op de Voorstreek 66 bij radio Braams. Zo goed het mij voor ogen staat, was de nep Hitler met de men sen die hem hadden gearresteerd, inmid dels in de radiozaak. Nu zou alles wat wij op de Lange Pijp hadden gezien, worden herhaald, voor de microfoon in een geïm proviseerde studio boven de zaak aan de straatkant. Ter gelegenheid van de bevrij ding hingen ook hier in enkele bomen langs de stadsgracht luidsprekers waar overdag muziek uit kwam. Nu zou het publiek via deze geluidsinstallatie alles goed kunnen volgen. Wij, als kinderen, en zeker ook een aantal volwassenen, had Het graf van Elfriede Kramer die bij een schietongeluk op de Voorstreek dodelijk werd getroffen Collectie H. Antonisse den ons op de stoep, voor het portiekje van radio Braams in een haag opgesteld. En toen gebeurde het. Plotseling ging er een stengun af. In de rij tegenover mij, vielen een aantal kinderen bloedend neer. Onder de slachtoffers zag ik het dochtertje van kapper Kramer uit de Sacramentsstraat. Wat zich daarna op de Voor streek heeft afgespeeld, heb ik niet afgewacht. Ik ben direct huilend en met de schrik in mijn benen naar huis gerend om mijn verhaal te vertellen. Dit voorval, zoals ik het hier heb weer gegeven en waarbij Frieda Kramer is omgekomen, staat in mijn geheugen gegrift. Binnenkort is dit incident zestig jaar geleden. Eén maal heb ik hierover iets gelezen. Vorig jaar heb ik geprobeerd nog iets van dit voorval te achterhalen. In een krantenbericht van 10 mei 1945 in de Leeuwarder Koerier kwam ik er achter dat op de plaats die ik heb beschreven, er nog een dodelijk slachtoffer te betreuren was. Het was de 16-jarige Bernardus van Wieren uit de Jacob van Aakenstraat. Een derde slachtoffer, de toen 13-jarige Johannes Kok, een evacué uit Roermond was ernstig gewond. Het politierapport vermeldde dat de slachtoffers per auto van het Rode Kruis naar het Diacones- senhuis waren vervoerd. De studenten die deze act opvoerden, zo bleek uit het voornoemde krantenbericht, hadden zich in verbinding gesteld met enkele NBS'ers om het publiek op afstand te houden. De NBS'ers hadden echter op eigen houtje aan dit verzoek voldaan. Hiermee overtra den zij een door hun leiding uitgevaardigd verbod, om anders dan voor werkelijke dienst, zich met wapens op straat te bege ven. De eerste jaren na de oorlog, tijdens de herdenking op het kerkhof, werd er bij het graf van Elfrieda Kramer aandacht geschonken aan dit gebeuren. Dan stond er een vlagje op haar graf en werden er bloemen neer gelegd. ONZE LIEVE NOEPt(? rülZDA KGVAC5 *1 9 APRIL looa 119 JULI l»l EN ONZE LIEVE VACER UPC BINZt KRAMCP ÏS OCt.KHH -fr tl FEB1.0&3 ON IE Kif INI U EVE LINO CLfPlEDA 14 REC 193 7 t a 1945 FwtU.KÊAMEtt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 7