Luwaddes, hou de poat stief! 6 Piet ten Thije Klaas het mie fraagt om voor ons tied- skrift een stukje te skrieuwe. In afwezig heid fan un Luwaddes wuddenboek fait dat niet met; jimme mutte ut maar doen met mien eigen feunetiek, al is het dan fan de hadde skijf fan fieftig jaar leden! Voor we beginne mut ik even kwiet, dat ik steeds maar leze mut, dat we Liwaddes binne in plek van Luwaddes. Laten we ut er maar op houe, dat het laaste binnen- stads dialekt is, want daar ben ik geboren en opgroeit, op de Deinumer Zuupmarkt naast het pliesjeburo. Het mooiste stuk fan mien jeugd leit eigluks inne oorlog. Als kleine kienus speulden we altieten op het pleintsje voor de brandweer verstop pertje met verlos, lepel-skeer-of hakkio, knikkeren en omkiekertsje waren favo riet. We rustten wat uut op de fenster- bank van tandarts Leopold. Tuus hadden we de voordeur altied los staan; oppe gang stond een groate klok; hierop keken de kienus, die op weg waren naar de skoal op ut Hofplein of ze niet te laat waren om op tied te komen. Het laatste gedeelte fanne oorlog was een gouden tied: we hadden maar halve dagen skoal vanwege gebrek aan lokaal ruimte, en later helemaal gien les meer door gebrek aan onderwiezus. Ons speel terrein breidde sich uut tot fer buten ut sentrum. We hielden ons bezig met 'ver kenningen' naar ondermeer het vliegveld en fansels oek met -vergeleken met dizze tied- onskuldig kattekwaad: we jatten celluloid fanne fietssturen om rookbom- Ut plisieburo anne Demutner Zuupmarkt ?net rechts cms huus metjes fan te maken. Oek versameiden we lindebloesum om sigaretten te draai en met een rollerstje, waarna we ze self oprookten en oek wel verkochten. De smaak was feul beter dan de eigenbouw van die tied. Fedders waren we vaak in de overdekte te vinden, totdat deze dicht- gong wegens kolengebrek. In de bovenzij-slaapkamer bij ons tuus konden we via een rooster in de zijmuur van het pliesjeburo de vuhoren metmake fan opgepakte mensen, vergezeld van stemverheffingen van de verhoorders en pienkreten fan ut slachtoffer wanneer fol teringen ut spreken bevorderen moesten. Fan een wat andere aard en oek wat beter te verstaan via een openstaand raam, waren de skermutselingen bij het maken fan het proces-verbaal van delikwenten die vies deen hadden met kleine kienus; in die tijd was er nog kinderpolitie. En so wudden wij er oek nog wat wiezer fan. Voor de rest was er altieten wat te beleve oppe binnenplaats fan de politie- en brandweerhuzen. De Duutsers hadden een beroepsbrandweer insteld. De brand weermannen oefenden vaak en kregen tweemaal in de week gymnastiek fan een klein kaal NSB-ertsje met een gleufhoed op. Af en toe kom ik nog een dagje inne stad wat rondstrunen. Er is feul veranderd en nou hev ik inne krant lezen, dat een of andere nieuwlichter de Wilhelminaboom op ut Hofplein weghale wil. Luwaddes dat mutte jumme niet pikke, al was het alleen maar omdat het foarstel ute poli tiek komt; die lui wille alleen maar voor zichzelf skore en lijden in ut algemeen an een skrijnend tekort aan histories besef. Luwaddes, hou de poat stief! Groeten van uut Skeveningen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 8