tm I wm 9 >j In de steeg naar de Bagijnestraat stond het oude koetshuis en de spoelkeuken van het huis van de oude mevrouw Van Harinxma. Hier richtten we ons eerste clubhuis in, dat ook diende als wapenkamer voor onze katapulten en karwatsen Collectie Hans ten Thije Gelukkig vond het clubhuis later een plek op de vliering van ons huis Nieuwestad 51 Collectie Hans ten Thije Als we niets anders wisten te verzinnen, gingen we spoorzoeken in de binnenstad. Ondertussen haalden we celluloid van fietssturen, dat in kleine stukjes werd geknipt om stinkbommen van te maken. Op 25 januari 1943 marcheerde een vreemdsoortige groep Russische krijgsge vangenen door de stad. Arme mannen, die in dienst des Vaderlands gevangen genomen waren'. Ons clubhuis op de vliering werd hoe langer hoe mooier. Het tweejarig bestaan van de Zwervers werd daar gevierd en begon met een openingsrede door Allard, die daarna op zijn harmonica het club lied speelde, gevolgd door het Wilhelmus, Scheiden doet leiden en Home on the range en nog een paar nummers. Pen ningmeester Otto Jan meldde dat er voor ongeveer veertig gulden zilvergeld in kas was. We deden allerlei zelfbedachte spelletjes en voerden toneelstukjes op. Soms speelden we ook op zolder bij de Holwerda's. Ze hadden van triplex prach tige soldaatjes gemaakt en daar was ook de trein uitgelegd. Hele veldslagen tegen indiaantjes werden er gevoerd. Slappe slungels Op 3 april liepen de Koenraden van de Arbeidsdienst met duizend man door de stad. Dat was een oefening voor de volgen de dag, toen we naar 'Zes en een kwart' gingen, die wat in het Duits kletste en in halfbakken Nederlands. Een paar man nen van de Arbeidsdienst vielen flauw. Piet kreeg op 18 april voor zijn verjaar dag een legplaat en wat zaadjes voor zijn tuintje. Zaterdag 1 mei: 'vanmorgen was het erg rumoerig in de stad, want alles staakte, omdat gisteren bekend was geworden, dat ons leger, dat in de oorlogsdagen van mei 1940 in actieve dient was, weer in krijgsge vangenschap zou worden genomen. Buiten de stad staakte ook alles: de boeren, de melkrijders, de melkfabrieken.' Melk halen dus, tot achter Stiens. Ook die zomer maakten we veel tochtjes naar de Wielen, ook naar de Houtwielen nu. Er werd een prachtig karretje getimmerd om achter de fiets te hangen met behulp van oude wielen van een vliegende hollander. De maten waren 60 cm lang, 39 breed en 32 diep. Het heeft een inhoud van 56,943 kubieke decimeter, vermeldt het verslag. Vaak gaat het over lekke banden. We maakten allerlei verkennings- en verove ringstochten en bouwden van stokken en kleden een tent als hoofdkwartier. Elk ver slag begint met het weer en eindigt met 'en ging ieder zijns weegs'. In het najaar wordt het clubhuis klaar gemaakt voor de knutselavonden. Er werd ook gelezen, onder andere in plaatjes boeken van vliegtuigen en boten. Op 9 oktober zagen we een stuk of dertien vliegtuigstrepen. We gingen dus richting vliegveld en zagen bij het station van Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 11