14 Na het afronden van zijn studie vindt hij een baan op de Gerardus Majellaschool in Steenwijkerwold. Maar zijn geliefde geboortestad blijft aan hem trekken. Dat blijft de rest van zijn leven zo. Daarover gaat ook het volgende gedicht uit 1985. Eventsjes naar Liwadden weerom dij in gien tieden siên te hewwen en dan na de werpster hoek inees dien fetrouwde herkenningspuntsjes mienekus oldehove bonnefaas te ontwaren in dien al mar groater en eigentiedser wuddende skyline liwwadden op su'n stuut wil un dankbaar kien awwesere omdat ut noades kieke mut hoe 't met dij sien moeke is Na twee jaar gaat Van Bergens wens terug te keren naar Leeuwarden in ver vulling. Hij kan aan de slag op de school waar hij zelf leerling was geweest, de Bonifatiusschool. Daarna volgen nog twee jaren aan de Thomasschool. In die tijd pakt hij ook een oude hobby weer op: toneelspelen. Van Bergen speelt mee in het jaarlijkse sprookje voor leerlingen van de scholen in de stad. Dat is nog in de oude Harmonie. Die wordt in 1991 afgebroken. Van Bergen trouwt in 1959 en trekt samen met zijn vrouw Geesje in een gloed nieuw flatje aan de Julianalaan. Met uit zicht over de weilanden in die tijd! Op de Julianalaan wordt hun eerste kind geboren, Amanda. Het gezin verlaat Leeuwarden niet lang nadat Van Bergen een nieuwe baan vindt als leraar Engels en Duits aan de Katholieke Ambachts school in Wolvega. De familie betrekt een huis aan de Sportlaan in Wolvega. Daar wordt in 1965 hun tweede dochter gebo ren, Karola. In 1969 komt er een zoon, Frans. Ze wonen dan inmiddels aan de Rembrandtstraat. In 1975, tenslotte, ver huizen ze naar de J.H. Kruisstraat in Heerenveen. Daar blijft Van Bergen de rest van zijn leven wonen. Johan van Ber gen overlijdt op zondag 27 februari 2000, op 65 jarige leeftijd. Zevenhonderd gedichten Johan van Bergen laat zo'n zeven honderd!gedichten na. Een flink deel daarvan is Nederlands en een deel is geschreven in het Liwadders. Vooral in de gedichten over zijn jeugd, of ander melancholiek getint werk grijpt de dichter vaak terug op zijn moedertaal. Het is altijd de taal gebleven waarin hij zijn gevoelens het best kon uiten. Hij heeft (bijna) al zijn werk verzameld in zeven 'cahiers'; gebonden schriften waarin hij al zijn gedichten met de hand heeft uitgeschreven, vaak compleet met krantenartikelen of andere zaken die destijds aanleiding waren voor het des betreffende gedicht. De cahiers bieden een goed overzicht van zijn gehele oeuvre: van vrij rijm tot strakke schema's, van grappig tot gevoelig, van haiku tot sonnet en van Nederlands tot Liwadders. Van Bergen deed vanaf de jaren tachtig vaak mee aan dichtwedstrijden, onder andere die van de maandelijkse poëzie bijlage van de Leeuwarder Courant, de Lyrische Courant. Later was hij een graag geziene gast op diverse poëzie- bijeenkomsten. Zijn werk is veel gebruikt in gelegenheidsuitgaven, zoals het boek Leeuwarden 700 en de uitgaven Leeuwar den Beeld van een Stad en Oud Leeuwar den, om nooit te vergeten. Ook stond hij jaarlijks in de Fryske Skriuwerskalinder. Er zijn twee dichtbundels van Johan van Bergen uitgegeven. De bundel Het derde weten is in 1995 uitgegeven door het Linde College in Wolvega, ter ge legenheid van het eerste lustrum van de school en het afscheid van Johan van Bergen als docent. De bundel bevat louter Nederlandstalige gedichten. In 2001 verscheen de bundel Froeger leit inne foddesak, uitgegeven door uitgeverij Perio. In de bundel staan 48 Liwadder gedichten. Eens te meer bleek toen dat de poëzie van Van Bergen een hoop Leeuwarders aanspreekt. De totale oplage was in een mum van tijd uitverkocht. Binnen een paar dagen was er in geen enkele boek handel nog een exemplaar te krijgen! Zowel de uitgever als de familie Van Bergen zijn nadien nog vaak gebeld over de dichtbundel. En er verschenen oproe pen in de Leeuwarder Courant met vra gen of iemand het boekwerkje nog te koop had. Tot een herdruk is het echter nooit gekomen. Misschien komt het er nog eens van. Temeer daar er nog prachtig werk van Van Bergen op de plank ligt! Wie meer wil weten over het leven en werk van de dichter Johan van Bergen kan contact opnemen met zijn zoon. Frans: frans@geenwoordfrans.nl De pas aangelegde Julianalaan gezien naar het oosten. De foto is genomen in 1960 1961 vanuit het appartement Julianalaan 68 waar mijn vader en moeder destijds woonden. Zij hebben daar gewoond tot 1963. Er staan zoveel mensen langs de weg omdat koning in Juliana langskwam Collectie Frans van Bergen Leovac3tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 16