'Op de Kelderen alwaer Sinte Nicolaes uithangt' Leova.'c^LA.It 17 Henk Oly 31. het gulden peert Al voor 1583 hing hier een uithangbord met een verguld paard uit, na 1624 wordt dit niet meer vermeld. 29. het blau lam Vermeld in 1602, de toenmalige bewoner was koopman in (wollen) laken. 27. de roode poth tussen 1623 en 1662 hing hier een (uithangbord met een) dergelijk gebruiksvoorwerp uit. 25. de vergulden os; de Rotterdamsche Erasmus In 1661 hing hier een afbeelding van een os uit, na 1752 een van de beroemde humanist. 23. de witte halve maen Hoewel de verkoper van dit huis in 1625 het uithangbord zelf houdt, wordt het in 1743 nog steeds de halve maan genoemd, het achterhuis in de Poststraat zelfs nog in 1878. 19. Sinte Nicolaes; de Rotterdamsche Erasmus Een afbeelding van de heilige hing hier van 1598 tot 1738 aan de gevel; Erasmus werd later hier herplaatst. 17. de witte gevel; de vergulden belgouden bol In 1638 wordt dit huis -waarschijnlijk naar de kleur - de witte gevel genoemd; in 1698 heet het de vergulden bol en in 1724 de gouden bel, een schrijffout? 15. de gekroonde boordhammer In 1704 hing hier (een bord met een afbeelding van) dit stuk gereedschap uit, er woonden toen al bijna een eeuw tingieters. Het is een van de weinige namen waarbij in de taal sprake is van Friese of Leeuwarder invloed. 11. de drie cruijsen Bijna een eeuw, zeker vanaf 1634 en tot na 1720 droeg dit huis deze naam 9. de vergulde bol; 't groen kruijs In 1638 hing hier - net als later bij nummer 17 - een (afbeelding van een) vergulde bol uit; in 1722 (een van) een groen kruis. 7. de schoone gevel Tussen 1591 en 1659 werd dit huis zo genoemd, ongetwijfeld op grond van een bijzonder fraaie voorgevel. 5. de cleerbeesem; de buijssekool De naam de Kleerbezem werd in 1603 voor dit pand gebruikt; in 1642 heet het de Boeskool (hiermee werden diverse koolsoorten aangeduid). In november 2003 schreef ik in Leovardia een artikel over historische huisnamen in Leeuwarden. Op de site van het HCL kunt u een lijst vinden van namen die inmiddels zijn gelokaliseerd. Ter gelegenheid van de herinrichting van de Kelders is op deze pagina's een overzicht opgenomen van namen die verschillende panden daar ooit droegen. Op een fragment van de kaart van Bast en Sems uit 1603 dat de Kelders toont, heb ik aangegeven welk huis een naam droeg, welke naam dat dan was en wanneer die naam voor het eerst en laatst in een archiefstuk gebruikt werd. Kooplui en ambachtslieden hebben zich altijd graag op de Kelders - de spil van Leeuwarden - gevestigd. Zij hadden er alle belang bij dat klanten hen gemakkelijk konden vinden: een uithangbord maakte duidelijk wie waar gevestigd was. In de 17e eeuw waren dergelijke uithangtekens razend populair en bijna elk huis op de Kelders was dan ook van één voorzien. Zo'n bord kon de aard van het bedrijf symboliseren. In De gekroonde Boordhammer, een stuk tingietersgereedschap, waren bijvoorbeeld generaties tingieters actief. Sommige huizen hebben in de loop der tijd dan ook verschillende uithangborden gedragen: als de bedrijfsactiviteiten veranderden, kwam er een ander bord. Kennelijk vond men dat niet altijd nodig. Men handhaafde gewoon het bestaande bord, terwijl achtereenvolgens verschillen de ambachten in het huis werden uitgeoefend. Bij een verplaatsing van bedrijfsactiviteiten kon ook het uit hangteken verplaatst worden. Dat gebeurde op de Kelders maar liefst drie keer met De Rotterdamsche Erasmus dat door verschillende drukkers/boekverkopers werd gebruikt. Sommi ge van die uithangtekens hielden het meer dan een eeuw uit en groeiden uit tot namen waarmee men panden zelf of de bewo ners ervan benoemde. Een historische naam voor uw pand? De afgelopen jaren werden op diverse panden in Leeuwarden historische verantwoorde namen aangebracht. Het Genootschap Huisnamen kan u behulpzaam zijn als u uw woonhuis of bedrijfspand een dergelijke naam (terug) wilt geven. De gemeente Leeuwarden stimuleert deze activiteit door het aanbrengen te subsidiëren. Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot J.F. Janssen, medewerker NV Stadsherstel, d'Hondecoeterstraat 46, 8939 DS Leeuwarden, tel 058 - 213 49 52

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 19