Lcovoc^ Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Alida Beekhuis Frans van Bergen Beam Bilker Chaim Caran Jacob van Essen Henk Oly Jan-Willem Oudhof George Schepperle Sem Soepboer Hans ten Thije Anjo Veeman Chris Visser JoopVisser Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18 per jaar. Ledenadministratie Diaconessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tel. (058) 212 63 29, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex. Foto omslag: Op boerenwagens trekken dorpe lingen uit de omgeving van Leeuwarden naar de feestelijkheden ter gelegenheid van de bevrijding richting Nieuwestad, Westerplantage april 1945 nummer 18 november 2005 Leeuwarden: Sodom en Gomorra 1 Hoe verging het de zusters Peppingh? 5 Een meisjesclub in oorlogstijd 6 De Zwervers 8 Johan van Bergen, de Liwadder dichter 11 Archeologisch onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof 15 Op de Kelderen alwaer Sinte Nicolaes uithangt 16 De Vrouwepoort opnieuw verdwenen 18 De Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 21 Herinneringen van een Rotterdamse buschauffeur 25 De Badweg 26 Viering 200-jarig bestaan Leeuwarder synagoge 28 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 32 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in maart 2006 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwarden. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verleden van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 2