De Vrouwepoort opnieuw verdwenen 18 Anjo Veeman In september werden bij de reconstructie van de Westerplantage de resten van de in de 19e eeuw gesloopte Onze Lieve Vrouwepoort blootgelegd. Het onderste gedeelte van het poortgebouw en grote delen van de toegangsbrug bleken nog aanwezig te zijn en nauwelijks beschadigd. Veel Leeuwarders hoopten zicht te krijgen op een belangrijk stuk stadshistorie. Hadden we niet altijd geklaagd over die Leeuwarders die 170 jaar geleden zo dom waren geweest onze prachtige stads poorten te slopen? Nu hadden we toch wat terug. De gemeente zag een uitgebreide opgraving echter niet zitten en liet slechts aan de oppervlakte enig meetwerk ver richten. Gelukkig kon worden voorkomen dat de nieuwe riolering dwars door het oude poortgebouw gebroken werd, waardoor eventueel aanwezige kelders onher stelbaar vernield zouden zijn. Uiteindelijk zijn de gevonden resten weer onder een halve meter zand verdwenen. Wat is er eigenlijk bekend van dit oude poort gebouw? Oude afbeeldingen en beschrijvingen kunnen ons heel wat wijzer maken. Tijdens een uitgebreide vernieuwing van de Leeuwarder stadsverdediging werd de Onze Lieve Vrouwepoort in 1482 gebouwd als eerste van drie nieuwe landpoorten: een rechthoekig gebouw, opgetrokken van grote bakstenen ('rooswinkels'), zonder torens met een overwelfde doorgang en een spits toelopend leien dak. Dertien jaar later bewees het gebouw zijn waarde toen een legertje rondzwervende avonturiers tevergeefs probeerde door de poort de stad binnen te komen. In 1498, tijdens een belegering door een Saksisch leger, diende de Vrouwepoort als de uitvalsbasis voor een groep van 400 man uit de Friese Wouden, die samen met de Leeuwarder stadsverdedigers het plat teland buiten de stad afstroopten omdat de bewoners het met de vijand hielden. De dorpen Marssum, Deinum, Boksum en Huizum werden bij hun acties in brand gestoken. Na negen weken moest de stad zich ondanks deze successen wegens voed selgebrek tenslotte toch overgeven. In 1516 werd Leeuwarden opnieuw belegerd, deze keer door een Gelders leger onder aan voerder Arkelens. De stad stond aan de zij de van keizer Karei V en had daardoor de woede opgewekt van diens tegenstander hertog Karei van Gelre. De Gelderse soldaten sloegen aan de Harlinger Trek vaart een legerkamp op. Vanuit Groningen kregen ze twee enorme kanonnen aangele- De Vrouwepoort in 1837, geschilderd door H.Schaaff Collectie Fries Museum

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 20