STAATSCIRCUS FRIESLANDHAL LEEUWARDEN Promotiedrukwerk van de WV uit de jaren zeventig 23 ïiïil van17nov. - 27nov. nl ^u&EiprEkiflF (}5iaO-i3D£i^ Affiche 1966 omheen, zou eventueel in het groene veld tussen de Spanjaardslaan en Dammelaan komen. De bedoeling was ook dat het bezoek aan Leeuwarden met een van de grootste overdekte jachthavens in Euro pa, met het in aanleg zijnde Groene Ster recreatiegebied en met de leeuwenkuil sterk zou groeien. Het is er helaas, wat de leeuwenkuil betreft, nooit van gekomen. Paardendiner Op 9 september 1967 organiseerden we voor het eerst de Militaire Taptoe in de Frieslandhal. Onder leiding van dirigent Rochus van Iperen werd het een groots gebeuren met ruim 5000 bezoekers. Ook toen waren er al protesten tegen dit soort evenementen. Er kwam zelfs een bommel ding binnen bij commissaris van politie, Houwing. Het was kenmerkend voor die tijd dat de nuchtere Houwing niets onder nam en geen enkel onderzoek instelde en het publiek heeft er ook niets van ge merkt. De voorstelling ging gewoon door. Samen met Harry Vastert, directeur van het toenmalige restaurant Onder de Lui Het door de WV uitgegeven Paspoart foar Fryslan uit 1972 fel, haalden we de stunt uit om op dierendag een paardendiner te organise ren op de Stationsweg, die daarvoor werd afgezet. Paarden van de manege werden uitgenodigd en zelfs een kampioensstier was als gast aanwezig. Dit evenement werd later her en der in Nederland over genomen. Actie tot behoud van de Bonifatiustoren De Bonifatiuskerk moest, zo vond het kerkbestuur in 1969, worden afgebroken omdat de kosten van onderhoud en gebruik te hoog waren. Door de vele pro testen en met name die van kapper Van der Beek, die zich als eerste inzette voor het behoud van de toren, heb ik samen met J.A. Schönfeld, toen onafhankelijk raadslid in Leeuwarden, een actiecomité opgericht. De toren, zo vonden wij, was het symbool voor de stad; een markant op afstand zichtbaar kenmerk. Zoiets breek je niet af. Er moest een fonds komen om geld te verzamelen. De actie liep niet erg vlot, in januari 1970 was er nog maar 20.000 gulden binnen. Een suggestie om het zogenaamde Torenfonds (opgericht in 1927) met 200.000 gulden aan te spreken werd door het bestuur van het fonds niet gehonoreerd. Het was niet in overeen stemming met de doelstelling, namelijk dat het bestemd was voor de herbouw van de in 1884 afgebroken Nieuwe Toren aan het Klokplein. Het geld werd later aange wend voor de verplaatsing van het caril lon van de kelder van het stadhuis naar de koepel. Gastarbeiders en kunstenaars Vrijdag 16 mei 1970 was een bijzondere dag. De eerste buitenlandse gastarbeiders, 25 Marokkanen, kwamen te werken bij de emballagefabriek van Thomassen en Drij ver Verblifa aan de Merodestraat. Ze wer den ondergebracht in een pand aan de Wil lemskade. Behalve een ontvangst door B&W en de WV werd mij gevraagd een welkomstwoord te houden om hen enigs zins wegwijs te maken in de stad, de manier van leven van de Nederlandse bevolking en de meest voorkomende in stanties waartoe ze zich konden wenden. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 25