24 UiTGAVE-WV FRltSLAND-LEEUWAROEM Promotiedrukwerk van de VW uit de jaren zeventig In die zelfde tijd werd onder leiding van een VW-hostess een nieuw plan voor toch ten langs ateliers van Leeuwarder kunste naar geïntroduceerd. Er werd elke woens dagmorgen veel gebruik van gemaakt door inwoners en toeristen. Er werden ateliers bezocht van Chris Fokma, Siep Velink en het echtpaar Van Berkum. Op de schaats Op maandag 19 oktober 1970 had een bij zondere schaatsontmoeting plaats, waar voor behalve de Nederlandse zelfs de Amerikaanse media belangstelling toon den. Het werd de eerste persoonlijke ontmoeting tussen de wereldkampioenen op de schaats: Atje Keulen-Deelstra en Sjoukje Dijkstra. Sjoukje trad voor de eerste keer als gastster op in de Wiener IJsrevue in de Frieslandhal. Ik vond het feit zo aantrekkelijk dat ik beide dames heb uitgenodigd om eens kennis met elkaar te maken en heb daarvoor de beide dames in Fries kostuum laten kleden, beschikbaar gesteld door de Ljouwerter Skotsploech. De persfotografen waren in groten getale aanwezig. Voor Sjoukje was het toen al weer zes jaar geleden dat ze wereldkampioene op kunstschaatsen werd, terwijl Atje zich meteen opmaakte voor een training in Heerenveen om haar wereldtitel weer te verdedigen. Op 1 december kreeg Leeuwarden haar eer ste relatiegeschenk/souvenir: een minia tuur van het beeld van de Friese Elfste- denrijder op de schaats, zoals we dat bij de Frieslandhal kennen. Bij de presentatie aan B&W, vlak voor de feestdagen, heb ik ook het verzoek gedaan het grote beeld naar het centrum te verplaatsen, want de gemeente had plannen met de entourage van het Waaggebouw. Helaas.... Een grappige bijkomstigheid was dat het miniatuur sprekend op de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Luns leek. Ik heb hem als attentie een exem plaar toegezonden, waarvoor hij later met een hartelijke brief bedankte, hij had ook de gelijkenis herkend. Elfstedentocht per boot Op 12 juli 1971 was de start. De VW had aan alle deelnemers een persoonlijke welkomstbrief gestuurd met een overzicht van de historie en bezienswaardigheden van de stad en omgeving. De dag ervoor hebben we de deelnemers een muzikaal onthaal aangeboden met een groot aantal concert-, kermis- en draaiorgels in en langs de Prinsentuin. Op 12 juli 1971 werd voor de eerste maal de Elfstedentocht te Water georganiseerd. Hier een impressie van het evenement bij de Westerplantage De 550 deelnemers waren zeer verrast. Ook in de andere elf steden waren er activitei ten. Het startschot voor de tocht werd gegeven door Hedzer Rijpstra, toenmalig Commissaris van de Koningin in Fries land.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 26