De Badweg 26 Chris Visser Op vrijdag 3 juni 1932 werd het Huizumer Zwembad geopend. Het landweggetje vanaf de Verlengde Schrans werd toen nog Juffersreedsje genoemd, maar kreeg in 1935 de officiële naam Badweg. Stroopfabriek Voor 1800 werd het landweggetje Groenedijk genoemd. Sinds 1844 het Sloterdijcksdijkje, hoewel er toen geen Sloterdijcksen meer woonden. Vanaf 1850 heette het weggetje de weg naar Abbega (Abbingastate was reeds in 1837 gesloopt) en vanaf 1906 Juffersreedsje afgeleid van de laatste bewoners van Abbingastate, weduwe Van Sloterdijck en haar dochters. De naam van Juffers reedsje kwam dus zeventig jaar te laat. Op het terrein van Abbingastate werd in 1845 reeds een stroopfabriek ge noemd. Deze gebouwen werden in 1858 afgebroken. De oprichter van de stroop fabriek, de officier Johan Hora Adema, wilde een nieuwe fabriek bouwen aan de Potmarge, tegenover de villa Vaartzicht. Daarvoor kreeg hij geen toestemming en dus werd de stroopfabriek een stuk oost elijker gebouwd. Vanaf dat jaar werd de Friesche Vlag Stroop verpakt verkocht, en niet vanaf 1858 zoals nog steeds op de verpakking staat. Een directeurswoning Villa Abbin gastate, werd op dezelfde plaats gebouwd waar voorheen Abbingastate stond. Een stuk westelijker van de stroopfabriek. In 1914 wordt op Villa Abbingastate een meisje geboren: Wim Hora Adema. Zij werkte van 1936 tot 1941 bij het Algemeen Handelsblad (nu NRC-Han- delsblad), kwam in de Tweede Wereld oorlog door verzetswerk in contact met de ondergrondse krant Het Parool. Direct na de oorlog werd Wim Hora Ade ma benoemd tot redactrice binnenland. In 1948 begon zij bij deze krant een vrouwenrubriek en besprak daarin ook kinderboeken. Zelf schreef ze ook veel kinderboeken. Eind jaren zestig verliet zij Het Parool na een conflict over een aparte vrouwenpagina. Samen met Hedy d'Ancona richtte Wim Hora Adema in 1972 het feministische maandblad Opzij op. Wim Hora Adema overleed op 10 december 1998. De stroopfabriek sloot in 1936 definitief haar deuren; de gebouwen van de stroop fabriek hebben nog tot beginjaren zeven tig aan het einde van de Badweg gestaan. De laatste jaren was er een autokerkhof in gevestigd. De directeurswoning Villa Abbingastate stond na 1932 achter het zwembad. Het was een wit gebouw met rode kozijnen. Het Huizumer Zwembad De eerste badmeesters in het Huizumer Zwembad waren Bob Siderius en zijn assistent Wiebe Spoelstra. Daarna kwa men Hoeben en Weidema. Weidema's vrouw dreef textielwinkel, De Wolbaai, aan de Voorstreek. Het Huizumer Zwem bad werd in 1965 gesloten. Het gebouw van het Huizumer Zwembad, vlak na de oplevering De Huizumer Ijsbaan met dorpskerk. Opname vanaf de Badweg, in 1932 Collectie Chris Visser januari 1939 Collectie Chris Visser

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 28